...
Реєструйся

Працівник має право відмовитися від небезпечного відрядження


Мінсоцполітики нагадало, що згідно p КЗпП роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці

У разі відрядження та виконання працівниками своїх трудових обов’язків на робочих місцях, не підконтрольних роботодавцю, який направив їх у відрядження, він повинен вжити заходів щодо організації та забезпечення охорони праці для працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, зокрема, від відрядження, небезпечної для його життя і здоров’я, якщо роботодавець не в змозі прийняти відповідні заходи з охорони праці.

Лист від 14.02.2015 г. № 1911/0/14-15/06