Працівник працює неповний робочий день та отримує зарплату менше мінімальної: розраховуємо ЄСВ


Абзацом дев’ятим частини п’ятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI визначено, що в разі нарахування базою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄА, встановленої для відповідної категорії платника.

У разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки ЄСВ, встановлені цією частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування.

Порядок виплати заробітної плати регулює Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108).

Так, статтею 3 Закону № 108 визначено, що мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). Тобто якщо працівник відпрацював повний місяць, працедавець зобов’язаний нарахувати заробітну плату не нижче за мінімальну.

Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України, за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом неповний робочий день/ тиждень може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Тож роботодавець має право нарахувати робітнику, який працює неповний робочий день, заробітну плату нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нарахованої заробітної плати має бути не менша ніж частина від мінімальної заробітної плати, що припадає на фактично відпрацьований час.

Однак роботодавець розраховує суму ЄСВ як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки ЄСВ застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Головбух 24