Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Про діяльність кредитних спілок по-новому

Дата публікації: 14.09.2018

13 вересня 2018 року зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок» № 9078 (далі — законопроект № 9078).

Варто зазначити, що Законом України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року № 2908-III визначені ознаки членства у кредитних спілках, якими не передбачено можливості бути членами кредитних спілок фермерським господарствам, професійним спілкам зі статусом первинних або місцевих, релігійним організаціям, за умови, що вони мають місцезнаходження в межах адміністративно-територіальної одиниці(-ь), проживання на території якої є ознакою членства фізичних осіб в кредитній спілці.

Законопроект № 9078 дозволить вищезазначеним юридичним особам та організаціям бути членами кредитних спілок, що має на меті розширити їм доступ до кредитних ресурсів з подальшим їх спрямуванням на розвиток малого підприємництва, фермерства, самоорганізації міських та сільських громад.

Проект закону врегулює майбутні правовідносини між кредитними спілками та їх членами-юридичними особами щодо набуття та припинення статусу членства.

Законопроектом № 9078 передбачений механізм ліквідації кредитної спілки (за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, за рішенням суду), віднесення Уповноваженим органом кредитної спілки до категорії проблемних та неплатоспроможних.

Також законопроектом № 9078 передбачений концептуальний напрямок щодо приєднання кредитних спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Але, з огляду на те, що механізм та умови взаємодії учасників із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб визначається Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року № 4452-VI (далі — Закон № 4452), положення законопроекту, які стосуються гарантування відтерміновані до прийняття змін до Закону № 4452, які врегулюють гарантування вкладів у кредитних спілках.

Окремим положенням законопроекту передбачена можливість за рішенням Уповноваженого органу всеукраїнським асоціаціям кредитних спілок набувати статус саморегулівних організацій кредитних спілок – членів асоціації.

Метою саморегулівної організації кредитних спілок (далі — СРО) є захист прав і спільних інтересів його членів.

У проекті закону окреслюються завдання та повноваження СРО, встановлюється її право щодо контролю за діяльністю своїх учасників, визначаються джерела фінансування СРО.

Проектом закону передбачена обов’язкова участь кредитних спілок, які здійснюють залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Особливості участі кредитних спілок у системі гарантування вкладів фізичних осіб мають визначатися Законом № 4452.

Також законопроектом № 9078 пропонується внесення змін до деяких нормативно–правових актів, зокрема, до Господарського кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III, «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 року № 973-IV з метою забезпечення гармонізації нормативно-правових актів, запровадження єдиних термінів та понять.

Джерело: rada.gov.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації