Передплати журнал

Про надання податкової консультації


Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації щодо функцій податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві від 24.04.2017 № 1/6/99-99-14-03-03-15/ІПК та повідомила, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Компетенцію контролюючих органів, повноваження їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю визначено Податковим кодексом України (ПКУ).

Відповідно до статті 191 ПКУ у редакції з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII, функції щодо здійснення адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проведення відповідно до законодавства перевірок та звірок платників податків, віднесено до повноважень інших контролюючих органів, по яких не встановлено особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 193 ПКУ, зокрема органів ДФС центрального та регіонального рівнів.

Крім того, відповідно до абз. 1 п. 73.3 ст. 73 ПКУ контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань. Якщо запит складено з порушенням вимог платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»