Передплати журнал

Визначено порядок проведення перевірок інспекторами праці


Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 р. № 295. Метою цього нормативно-правового документа є забезпечення виконання положень статті 259 КЗпП України, Конвенції Міжнародної організації праці «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» № 81, а також забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері праці.

Отже, згідно з рішенням Уряду врегульовується механізм державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Зокрема, запроваджуються нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців. Передбачено, що роботодавці можуть ініціювати проведення державними інспекторами регулярних інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.

Окрім того, запроваджується можливість проведення за бажанням роботодавця аудиту трудового законодавства, а заходи впливу застосовуватимуться лише тоді, коли роботодавець відмовляється усувати порушення законодавства про працю. Також постанова визначає ефективний механізм виявлення неоформлених працівників, що є черговим кроком Уряду у боротьбі за легалізацію доходів громадян та недобросовісних підприємців.

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»