Про надання та оплату навчальної відпустки


У наказі про надання навчальної відпустки працівникові з 26 березня 2014 року до 14 квітня 2014 року зазначено як підставу довідку-виклик на участь у сесії студента, який успішно виконує навчальний план.

  • Чи є така довідка підставою для оплати навчальної відпустки?
  • Як підставу для оплати навчальної відпустки за результатами складених іспитів бухгалтерія вимагає надати оригінал довідки про участь у сесії. Чи правомірно це?

Статтею 216 КЗпП України і статтею 15 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) визначено право на додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі.

Такі відпустки надаються лише працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання.

Для того щоб отримати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням, працівникові-студентові треба надати роботодавцеві довідку-виклик навчального закладу на сесію, у якій зазначається: форма навчання; рівень акредитації навчального закладу; курс, на якому працівник навчається, період сесії, установлений навчальним закладом, підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, настановних занять, державних іспитів, для підготовки та захисту дипломної роботи) і написати заяву про надання такої відпустки.

Підтвердженням для роботодавця того, що працівник-студент успішно навчається (тобто за ним нема академзаборгованості), є довідка-виклик навчального закладу на сесію.

Вимоги роботодавця щодо пред’явлення працівником-студентом довідки про відсутність за ним академзаборгованості, а також ненадання йому відпустки у зв’язку з навчанням у разі непред’явлення такої довідки законодавством не передбачено.

Водночас слід зазначити, що згідно із частиною третьою статті 115 КЗпП і частиною першою статті 21 Закону № 504 заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Як випливає із цієї норми, у зазначений строк має виплачуватися заробітна плата за час усіх видів відпусток, передбачених статтею 4 Закону № 504. Лише умови оплати відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку регулюються іншими законодавчими актами.

Отже, заробітна плата за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням має виплачуватися за три дні до її початку.

Віталіна КОРКУШКО,
головний спеціаліст відділу режимів праці, нормування та професійної класифікації департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України

Джерело: журнал «Довідник кадровика»