Реєструйся

Про нормування праці діловодів та інших працівників, які виконують завдання з діловодства


У випуску № 6, 2019 журналу «Діловодство» пропонуємо продовження статті про нормування праці діловодів (початок у № 5, 2019). 

У статті подано норми для таких видів робіт (з описом суті робіт):

 • Технічне оформлення документів
 • Оброблення вхідних документів
 • Оброблення вихідних документів
 • Облік вхідних та вихідних документів
 • Довідково-інформаційне обслуговування
 • Видавання довідок
 • Робота зі зверненнями громадян
 • Автоматизований облік кількості вихідних документів
 • Автоматизований облік кількості вхідних документів
 • Автоматизований облік обсягу документообігу структурних підрозділів
 • Складання статистичного звіту про організацію зберігання документів державних органів виконавчої влади
 • Складання переліку документів державних органів виконавчої влади із зазначенням термінів зберігання
 • Складання звіту про комплектування архіву облікових документів
 • Виконання запитів із пошуку документів щодо певної особи
 • Складання довідок щодо фондів державної влади

Поставити запитання: dd@mediapro.ua.

Придбати журнал

Електронний формат