Про подання інформації про працевлаштування громадян з додатковими гарантіями


Статтею 14 Закону «Про зайнятість населення» визначено, що для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік, зазначило Мінсоцполітики у листі № ДЦ-01-961/0/6-14 від 12 лютого 2014 року.

Відповідно до частини 3 статті 14 Закону роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно.

Порядком надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, який затверджено наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271 визначено вичерпний перелік документів, необхідних для підтвердження належності громадян до категорій осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, період дії цієї квоти та процедуру надання підприємствами, установами та організаціями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Згідно з Порядком № 271 роботодавці щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року, подають інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Тобто роботодавець вперше повинен подати територіальному органу державної служби зайнятості в 2014 році, не пізніше 1 лютого після звітного року, де зазначатиме середньооблікову чисельність штатних працівників за 2013 рік.