Реєструйся

Про проведення ЗНО у 2015 році


У системі ЗНО, починаючи з 2015 року, запроваджуються нові елементи в технології проведення, зумовлені прийняттям Закону «Про вищу освіту».

Серед новацій зокрема передбачено, що:

  • сертифікаційні роботи з української мови і літератури, математики матимуть два рівні складності;
  • результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть визначатися за новою методикою;
  • сертифікат зовнішнього оцінювання буде чинним лише в рік його проведення;
  • ДПА з української мови для всіх випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів буде проходити у формі ЗНО.

Два рівні складності

Сертифікаційна робота із математики та української мови і літератури матиме два рівні складності:

  • базовий;
  • поглиблений.

Кожен випускник, який бажає отримати вищу освіту, має визначити той рівень складності, виконання якого дозволить йому подати документи в обраний ним вищий навчальний заклад. Про своє бажання виконувати завдання сертифікаційної роботи того чи іншого рівня складності абітурієнт повинен вказати під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Оцінювання результатів

Важливим нововведенням у системі зовнішнього незалежного оцінювання є запровадження відмінної від попередніх років системи визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Замість відносного критерію встановлення порогового бала (124) буде застосовано абсолютний критерій, коли його значення визначатиметься експертним шляхом — «пороговий бал» («склав»/«не склав»).

«Пороговий бал» («склав»/«не склав») — це межа (мінімальна кількість тестових балів), яка розподіляє учасників тестування на тих, які мають певні знання з навчального предмета і можуть брати участь у конкурсі на право навчатися у вищих навчальних закладах України, і тих, які вгадували правильні відповіді або не змогли продемонструвати знань, необхідних для навчання у ВНЗ. Якщо звернутися до відомої багатьом «п’ятибальної» системи вступних іспитів, то це «двійка», яка позбавляла абітурієнта права на вступ до вищого навчального закладу в поточному році.

Термін дії сертифіката

Термін дії сертифіката ЗНО — один рік. Це зумовлено кількома причинами:

  • результати ЗНО абітурієнтів різних років некоректно порівнювати, адже оцінка за шкалою 100 — 200 балів є рейтинговою, що вказує на місце результату абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів, які складали тест із певного предмета;
  • у 2015 році буде запроваджено нову систему визначення результатів ЗНО — застосування абсолютного критерію встановлення «порогового бала».
  • обмеження терміну дії сертифікатів ЗНО унеможливлює їх багаторазове використання недобросовісними вступниками.

Таким чином, абітурієнтам буде гарантовано рівні умови доступу до вищої освіти.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти