...
Реєструйся

Про стимулювання роботодавців за створення перших робочих місць для молоді


Щодо пропозицій і зауважень до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем».

На думку ФПУ, у проекті Постанови, яка вноситься Мінсоцполітики, передбачається внесення зміни, яка фактично звужує механізми стимулювання роботодавців за створення перших робочих місць для молоді.

Мова йде про те, що зміна в назві Програми «Надання роботодавцям дотацій та компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем» на назву «Надання роботодавцям компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем», яка відбулася внаслідок прийняття Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» тягне за собою необхідність внесення зміни до Порядку використання зазначених коштів.

Проте фактично, не дивлячись на чисто формальний підхід з боку Мінсоцполітики, і запевнення що це не впливає на зміст, ФПУ вважає, що відбувається звуження механізмів стимулювання роботодавців за створення перших робочих місць для молоді.

Оскільки з тексту вилучається поняття дотації роботодавцю. А саме: дотації роботодавцям, які працевлаштували осіб з числа молоді на перше робоче місце, у розмірі фактичних витрат на заробітну плату до закінчення дії раніше укладених відповідних договорів про працевлаштування таких осіб та виконання усіх договірних зобов’язань.

Залишається лише компенсація роботодавцям, які працевлаштували молодь, що здобула професійно-технічну або вищу освіту, на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Тому на думку ФПУ, для забезпечення ефективних механізмів стимулювання роботодавців, а отже і реалізації права молоді на перше робоче місце необхідно не вносити зміни до Порядку використання коштів, а внести зміни в Закон України «Про державний бюджет України на 2014 рік» під час його коригування за перше півріччя стосовно зміни назви Програми «Надання роботодавцям компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем» на назву «Надання роботодавцям дотацій та компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем». Це все розставить на свої місця та припинить юридичну колізію, що виникла у законодавстві.

ФПУ