Про проект Трудового Кодексу, — погляд профспілок


4 червня члени парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці підтримали проект Трудового кодексу і рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу.

Трудовий кодекс України має забезпечити правове регулювання трудових і пов’язаних з ними правовідносин, дотримання державних гарантій трудових прав працюючих, створення належних умов захисту інтересів працівників і роботодавців у сфері організації виробничих відносин, а також можливостей для подальшого розвитку соціального партнерства.

Під час обговорення в Комітеті наголошувалося на тому, що необхідність прийняття нового трудового законодавства викликана докорінними змінами всієї системи суспільних відносин, що відбуваються в Україні у зв’язку з формуванням ринкових відносин та соціально-економічними перетвореннями, які тою чи іншою мірою пов’язані з працею.

Окремі норми Кодексу спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів — Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці.

Заступник Голови ФПУ Сергій Українець, виступаючи на засіданні відзначив, що на його думку не можна назвати іншого законопроекту, який би за роки незалежності України мав таке масштабне, тривале і всебічне обговорення у суспільстві, як Трудовий кодекс.

— Фактично ми працювали над ним 12 років, — сказав представник профспілок, — за цей час проект ТК пройшов дві експертизи Міжнародної організації праці, в ході доопрацювання змінювались його автори, але суть документу тільки покращувалась.

Трудовий кодекс неодноразово обговорювався і у профспілковому середовищі: розглядався Спільним представницьким органом профспілок, Президією ФПУ, досконало опрацьовувався робочою групою, в результаті чого профспілки внесли до нього суттєві пропозиції, низку з яких було враховано в нинішній редакції.

Кваліфіковану оцінку законопроекту надало Головне науково-експертне управління ВР, яке також підтримало більшість профспілкових зауважень.

Зокрема, була підтримана позиція профспілок стосовно оцінки ненормованого робочого дня як одного з різновидів примусової праці. Профспілки наполягли на тому, щоб таке визначення як «ненормований робочий день» було вилучене з проекту ТК, натомість, на законодавчому рівні, вважають профспілки, потребує закріплення таке поняття як «понаднормовий робочий час», який має оплачуватись у подвійному, а у окремих випадках навіть у потрійному розмірі.

Ще одна пропозиція, яку висловлювали профспілки, та підтримали фахівці Науково-експертного управління ВР, — про необхідність детального опрацювання у ТК питання аутсорсингу, тобто найму працівників одної компанії для виконання ними робіт у іншого роботодавця. Останнім часом це явище стало поширюватись, особливо на підприємствах галузей промисловості, тому зараз саме профспілки намагаються привернути увагу до необхідності врегулювання цієї проблеми у законодавчій площині.

Також профспілки категорично виступили за те, щоб вилучити із законопроекту все, що так чи інакше пов’язане з поняттям «локаут», — коли роботодавець у випадку загрози проведення страйку на його підприємстві, може зупинити виробництво з одночасною невиплатою зарплати працівникам. Автори виправили текст законопроекту і включили до ТК пряму норму, яка забороняє роботодавцю оголошувати локаут. Також було внесено деякі інші запропоновані нами законодавчі новації, тому профспілки позитивно оцінюють рішення Комітету, яке до речи виявилося фактично одноголосним, про внесення проекту ТК на розгляд ВР у першому читанні і взяття його за основу.

ФПУ