Передплати журнал

Про види інструктажів: що необхідно знати працівнику й роботодавцю


Згідно зі статтею 18 Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення з працівниками інструктажів із питань промислової безпеки й охорони праці.

Які є види інструктажів?

1) Вступний

Вступний інструктаж проводиться:

 • з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їхньої освіти, стажу роботи й посади;
 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство й беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи на підприємстві;
 • з учнями й студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
 • у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці із записом у журнал реєстрації вступного інструктажу.

2) Первинний

Первинний інструктаж проводиться:

 • до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником;
 • з новоприйнятим на роботу фахівцем;
 • з працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
 • у разі, якщо працівник виконуватиме нову для нього роботу;
 • з працівником, який прибув у відрядження і бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Такий інструктаж проводитися індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтованого переліку питань первинного інструктажу.

3) Повторний

Повторний інструктаж проводять із працівником на робочому місце не рідше ніж 1 раз на 3 місяці на роботах із підвищеною небезпекою, на інших видах робіт — 1 раз на 6 місяців.

Інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

4) Позаплановий

Позаплановий інструктаж проводиться:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін і доповнень до них;
 • при зміні технологічного процесу й інших факторів, що впливають на стан охорони праці й промислової безпеки;
 • при порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або вже призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при виявленні фахівцями, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки щодо робіт, які виконують працівники;
 • при перерві в роботі працівників більше ніж на 30 календарних днів для робіт із підвищеною небезпекою, для інших видів робіт — 60 календарних днів.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин й обставин, що спричинили потребу проведення інструктажу.

5) Цільовий

Цільовий інструктаж проводиться:

 • з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
 • при ліквідації аварій, стихійного лиха;
 • при проведенні робіт, на які оформлюються наряд — допуск, розпорядження або інші документи.

Проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників.

Обсяг і зміст інструктажів визначається залежно від виду робіт, що їх має виконувати працівник.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер).

Інструктажі завершуються перевіркою знань працівників у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.

Знання працівників перевіряє відповідальна особа, яка проводила інструктаж.

Джерело: Управління Держпраці у Чернівецькій області

Вебінар «Відпустки та робочий час працівників різних категорій підприємств»

Матеріали до теми


Які особливості обміну документами, організації кадрового діловодства й архівного зберігання кадрових документів у роботодавця?
З 24 лютого 2022 року по всій території України запроваджено воєнний стан. Особливості трудових відносин працівників у період дії воєнного ...