Реєструйся

Про застосування назв посад «Комерційний директор», «Фінансовий директор», «Директор з персоналу», «Директор з логістики», «Директор з кадрових питань»


На сьогодні в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) міститься низка позицій для керівного складу підприємства за різними напрямами його діяльності, як-от:

«Директор комерційний» (код КП 1233);
«Директор фінансовий» (код КП 1231);
— «Директор з маркетингу» (код КП 1233);
«Директор з управління персоналом» (код КП 1232);
«Директор з кадрових питань та побуту» (код КП 1232).

Саме в такому вигляді зазначені посади треба виписувати у штатному розписі підприємства, відповідних посадових інструкціях, трудових книжках працівників (п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58).

Крім того, у КП містяться й такі професійні назви робіт (посади), як: «Директор з транспорту» (із кодом 1226.1), «Директор департаменту»  (із кодом 1229.3). Ці назви можуть бути розширені за потребою користувача термінами й словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності (примітка 2, додаток В до КП) наприклад: «Директор з транспорту і логістики», «Директор департаменту логістики». При цьому коди КП зберігаються.

Також можна утворити похідні професійні назви робіт (примітка 1, додаток В до КП) від:

— «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (код КП 1210.1) → «Заступник директора підприємства з логістики» (код КП 1210.1);
— «Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)» (код КП 1210.1) → «Заступник генерального директора компанії з логістики» (код КП 1210.1).

Остаточний вибір має залежати від напряму діяльності підприємства (компанії), організаційної структури й конкретних завдань та обов’язків працівника.

Автор — Олександр НОСІКОВ, провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАНУ, канд. соц. наук

Повна відповідь із зазначенням штрафних санкцій за використання неправильних назв посад — у журналі «Довідник кадровика» № 11, 2016

Придбати журнал «Довідник кадровика»
Придбати журнал «Довідник кадровика акційний»
Придбати електронний журнал «Довідник кадровика»