...
Реєструйся

Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для п


Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 6 вересня 2010 року N 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 954/18249

Відповідно до пункту 9 Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що додається.

2. Фонду соціального захисту інвалідів:

взяти під особистий контроль питання, що стосуються організації виконання його територіальними відділеннями вимог цього наказу;

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Маслакова.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

В. Надрага 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців 

 
В. М. Биковець 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх та приватизованих
підприємств України 

 
 
В. М. Биковець 

Генеральний директор Федерації
роботодавців України 

 
Р. Іллічов 

Президент Спілки орендарів і
підприємців України 

 
В. М. Хмільовський 

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об’єднань,
заступник Голови ФПУ 

 
 
 
 
Г. В. Осовий 

Президент Національного комітету
спорту інвалідів України 

 
В. Сушкевич 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
М. Бродський 

Голова Державного
казначейства України 

 
С. І. Харченко 

Заступник Міністра
освіти і науки України 

 
П. М. Куліков 

Заступник
Міністра фінансів України 

 
С. Рибак 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
06.09.2010 N 270

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 954/18249 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

I. Загальні положення

1.1. Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі – Інструкція), визначає порядок та умови надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

1.2. В Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

виробничі і технічні умови – умови, що відповідають правилам, нормам, іншим нормативно-правовим актам з промислової безпеки, охорони праці з урахуванням особливих потреб інвалідів;

законний представник інваліда – батьки (усиновлювачі), опікуни або інші особи, уповноважені законом представляти інтереси інвалідів, у тому числі здійснювати захист їх прав, свобод і законних інтересів;

заявник – юридична особа, фізична особа – підприємець, яка використовує найману працю (далі – заявник-роботодавець), та/або інвалід, законний представник інваліда (далі – заявник – фізична особа), який звертається до відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду) з метою отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету (далі – кошти Фонду);

інтернатні установи – будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, дитячі будинки-інтернати I – IV профілю;

навчально-виробнича майстерня (клас, кабінет) інтернатної установи – приміщення, пристосоване для проведення занять у межах реалізації навчальних планів, в інтернатних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

отримувач – заявник (заявник-роботодавець, заявник – фізична особа), якому надається фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика за рахунок коштів Фонду;

спеціальне обладнання бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, – обладнання, що пов’язане з основною діяльністю та використовується виключно в роботі бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, з метою надання інвалідам послуг;

тематична і спеціальна література, аудіозаписи з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів – навчально-методична, довідкова та спеціальна література з питань професійної орієнтації інвалідів, їх психічного здоров’я та поліпшення взаємин із соціальним середовищем, психодіагностики (включаючи тестові методики, у тому числі їх комп’ютерні версії), спрямована на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації тощо;

технічне оснащення діючого робочого місця для працевлаштування інваліда – придбання основних засобів (крім нерухомого майна) для оснащення діючого робочого місця для працевлаштування інваліда з урахуванням безпеки та особливих потреб інвалідів;

умови для занять інвалідів фізичною культурою і спортом – умови для занять фізкультурою і спортом, створені з урахуванням особливих потреб інвалідів.

Інші терміни в Інструкції вживаються відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика надаються заявникам за напрямами та з урахуванням вимог, встановлених Порядком використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70 (далі – Порядок).

II. Порядок звернення та розгляду документів на отримання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі та цільової позики

2.1. Заявники-роботодавці для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики звертаються із заявою про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (далі – заява) за формою, наведеною у додатку 1, до відділення Фонду, в якому вони зареєстровані. Заявники-роботодавці, на яких вимога щодо реєстрації у відділеннях Фонду не поширюється, звертаються із заявою до відділень Фонду за місцем їх державної реєстрації.

2.2. До заяви про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики заявники-роботодавці надають відділенням Фонду:

анкету заявника-роботодавця за формою, наведеною у додатку 2;

копію статуту або положення, інших установчих документів (у разі їх наявності) з усіма змінами та доповненнями, засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

копію протоколу про обрання на посаду (рішення про призначення) посадових осіб заявника-роботодавця (директора, головного бухгалтера), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

копію довідки про взяття на облік платника податків у державній податковій інспекції або витягу із реєстру неприбуткових установ, засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця;

баланс, наведений у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженого наказом Мінфіну від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Мін’юсті 21.06.99 за N 396/3689, та звіт про фінансові результати, наведений у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3, затвердженого наказом Мінфіну від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Мін’юсті 21.06.99 за N 397/3690, за попередній рік та останній звітний період;

декларацію з податку на прибуток підприємства, податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, за попередній рік та останній звітний період (у разі наявності);

довідку органів державної податкової інспекції про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

обґрунтування необхідності здійснення фінансування на заходи та перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок коштів Фонду, за формою, наведеною у додатку 3;

бізнес-план, прайс-листи, комерційні пропозиції для обґрунтування вартості проекту;

документ, що підтверджує право власності на приміщення, або договір оренди приміщення, де буде розміщене (встановлене) майно та/або надаватимуться відповідні послуги та проводитимуться роботи;

інші документи, передбачені пунктами 2.3 – 2.8 Інструкції (у разі потреби).

2.3. Заявники-роботодавці, які здійснюють діяльність, яка згідно із законодавством потребує наявності ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру, також надають копію такого документа, засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця.

2.4. Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, у тому числі для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, також надають подання Національного комітету спорту інвалідів України (далі – НКСІУ).

2.5. Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики, також надають документи, що підтверджують забезпечення виконання умов договору (застава, гарантія, договір страхування тощо).

2.6. Заявники-роботодавці, які мають статус фізичної особи – підприємця, також надають копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копію звіту із зазначенням обсягу виручки від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за останній звітний період (звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку).

2.7. Заявники-роботодавці, які звертаються за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, також надають копії індивідуальних програм реабілітації інвалідів.

2.8. Заявники-роботодавці, які звертаються за отриманням фінансової допомоги на створення належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда, також надають документи відповідних органів згідно з чинним законодавством, копії індивідуальних програм реабілітації інвалідів та розрахунок кошторисної вартості робіт.

2.9. Заявники-роботодавці, засновані громадськими організаціями інвалідів, подають документи до відділень Фонду у трьох примірниках, інші заявники-роботодавці та заявники – фізичні особи – в одному.

2.10. Заявник – фізична особа за реєстрацією місця проживання звертається із заявою до:

відділення Фонду для фінансування витрат на навчання та передплату друкованих періодичних видань;

територіального органу праці та соціального захисту населення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності.

2.11. До заяви заявник – фізична особа надає такі документи:

копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), а також, за потреби, копію паспорта законного представника інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;

копію свідоцтва про народження дитини-інваліда, копію паспорта законного представника дитини-інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК);

копію індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда);

інші документи, передбачені підпунктом 4.14.4 пункту 4.14 Інструкції (у разі потреби).

2.12. Датою звернення за наданням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики вважається дата прийому заяви та усіх інших необхідних документів. Заява реєструється в журналі реєстрації заяв про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду за формою, наведеною у додатку 4.

2.13. Відділення Фонду, що прийняло заяву з доданими до неї документами, видає заявнику відривний корінець заяви із зазначенням дати їх прийняття за формою, наведеною у додатку 1.

У разі якщо до заяви не додані всі необхідні документи, відділення Фонду видає заявнику чи надсилає рекомендованим листом не пізніше 10 робочих днів з дати отримання заяви повідомлення із переліком документів, що мають бути подані додатково не пізніше 30 календарних днів з дати подання заяви.

У разі неподання заявником у зазначений термін відповідних документів відділення Фонду залишає вже подані документи без розгляду, про що повідомляє заявника письмово. Залишення без розгляду документів, що подавалися з метою отримання коштів Фонду, не перешкоджає заявнику повторно звернутися до відділення Фонду.

Оригінали документів пред’являються під час подання заяви.

Подання заявником недостовірних документів або інформації є підставою для відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду.

2.14. Відділення Фонду протягом 10 робочих днів з дати звернення розглядає подані заявником документи на відповідність вимогам Інструкції та чинного законодавства, а також у документах заявника-роботодавця перевіряє:

реєстрацію у відділенні Фонду;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

подання відділенню Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 N 42 “Про затвердження форми звітності N 10-ПІ (річна) “Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 10-ПІ (річна) “Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів”, зареєстрованим в Мін’юсті 13.02.2007 за N 117/13384 (далі – Звіт);

сплату сум адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

відсутність зменшення протягом року, що передує року звернення, середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, та/або штату (на підставі Звітів) за два останні роки;

належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду.

2.15. Відділення Фонду надсилає на погодження Фонду соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) примірник поданих документів заявника, які відповідають вимогам чинного законодавства, а також відомості про заявника-роботодавця, зазначені у пункті 2.14 Інструкції.

Фонд перевіряє подані документи та погоджує їх з головним розпорядником бюджетних коштів, після чого повертає їх відділенню Фонду.

2.16. У разі звернення заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів, за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів) подані документи разом з відомостями, зазначеними у пункті 2.14 Інструкції, відділення Фонду надсилає регіональній комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – регіональна комісія) для отримання висновку-пропозиції стосовно доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики (далі – висновок-пропозиція). Зазначений пакет документів залишається у регіональної комісії.

Регіональна комісія після проведення засідання протягом 5 робочих днів надсилає один примірник висновку-пропозиції відділенню Фонду, а другий – Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі – Комісія).

Відділення Фонду передає висновок-пропозицію разом з іншими двома примірниками поданих документів заявника-роботодавця та відомостями, зазначеними в пункті 2.14 Інструкції, на погодження до Фонду.

Фонд у разі наявності коштів на фінансування відповідних заходів надсилає один примірник поданих документів Комісії.

Комісія з урахуванням відповідного висновку-пропозиції регіональної комісії приймає рішення про доцільність надання фінансової допомоги та цільової позики підприємству чи організації громадської організації інвалідів або відмову в її наданні. Пакет документів, отриманий від Фонду, залишається у Комісії.

Комісія після проведення засідання у 15-денний строк надсилає відповідне рішення (копію протоколу засідання Комісії) Фонду, який передає його разом з пакетом (поданих) документів до відділення Фонду.

2.17. Відділення Фонду аналізує документи, вивчає діяльність заявника-роботодавця, визначає його соціальну значимість, а у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики – платоспроможність, прогнозує ризик неповернення коштів, цінові пропозиції вартості товарів, робіт, послуг постачальників і приймає за погодженням з Фондом рішення про надання або відмову у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики.

2.18. Основними критеріями оцінки заявників-роботодавців можуть бути:

соціальна значимість (кількість інвалідів, які працюють (працюватимуть) та яким надаються (надаватимуться) послуги (продукція), розмір заробітної плати інвалідів, відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сума коштів (крім заробітної плати), що витрачається (витрачатиметься) на потреби інвалідів і на непромислову сферу для інвалідів, фінансовий стан);

оцінка продукції, що випускається (випускатиметься), наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, послуги, обсяги експорту);

належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду (за наявності).

2.19. Необхідні відомості про заявника та інформація, отримана відділенням Фонду при розгляді документів про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, систематизуються в окремі справи щодо кожного заявника.

Документи, що зберігаються у цих справах, групуються таким чином:

заява;

матеріали з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (договір про фінансування тощо);

фінансово-економічна інформація (бухгалтерські баланси, звіти про прибутки та збитки, бізнес-плани тощо);

матеріали щодо кредитоспроможності заявника-роботодавця (довідки, отримані від банків, запити, листування, звіти аудиторських фірм тощо).

2.20. Рішення щодо надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду або про відмову в їх наданні із зазначенням причин такої відмови відділення Фонду видає чи надсилає заявникам (крім заявників-роботодавців, що засновані громадськими організаціями інвалідів) у вигляді письмового повідомлення не пізніше 10 робочих днів з дня отримання відділенням Фонду затвердженого кошторису видатків на заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів на відповідний рік.

2.21. Причинами відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду є наявність хоча б однієї з таких підстав:

неподання заявником документів, передбачених пунктами 2.2 та 2.11 Інструкції;

подання заявниками документів, у яких містяться недостовірні відомості;

відсутність коштів Фонду для фінансування напрямів, передбачених Інструкцією;

невідповідність заявника-роботодавця основним критеріям оцінки, передбаченим пунктом 2.18 Інструкції та пунктом 7 Порядку;

2.22. У журналі реєстрації заяв робиться позначка про результати розгляду заяв і зазначаються реквізити (дати та номери) повідомлень про результати їх розгляду.

2.23. Рішення про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, відділення Фонду видає або надсилає йому протягом 10 робочих днів після отримання відділенням Фонду рішення Комісії.

За зверненням, але не пізніше 10 робочих днів з дати отримання заявником письмового повідомлення про результати розгляду його заяви, відділенням Фонду укладається із ним договір про фінансування.

Якщо протягом 10 робочих днів заявником не підписано договір, відділення Фонду може скасувати рішення про надання фінансової допомоги або продовжити строк укладання договору (за наявності поважних причин), про що повідомляє Фонд та Комісію.

III. Загальні принципи і правила надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

3.1. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика за рахунок коштів Фонду надаються в безготівковій формі шляхом:

перерахування коштів Фонду на рахунки отримувачів, відкриті в установленому порядку в органах Державного казначейства України, для самостійного придбання товарів, робіт та послуг за напрямами, зазначеними у пунктах 4.1 – 4.4, 4.6, 4.8 – 4.13 Інструкції;

оплати вартості товарів, робіт та послуг за напрямами, зазначеними у пунктах 4.5, 4.7 та 4.14 Інструкції;

централізованого придбання Фондом або його відділеннями товарів, робіт та послуг з метою наступного їх розподілу між заявниками.

3.2. Фінансування видатків Фонду та його відділень здійснюється органами Державного казначейства України на підставі кошторисів, затверджених Фондом у межах загального кошторису Фонду, затвердженого Мінпраці.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Мін’юсті 10.06.2004 за N 716/9315.

3.3. Після затвердження кошторису Фонд доводить обсяги запланованих видатків до відділень Фонду та Комісії.

3.4. Взаємовідносини між відділенням Фонду та отримувачами, а у разі фінансування передплати друкованих видань та складного протезування – між відділеннями Фонду та надавачами відповідних послуг регулюються на підставі договорів, що укладаються між ними в письмовій формі.

3.5. Робочі місця для працевлаштування інвалідів, створені за рахунок коштів Фонду, не можуть бути скорочені протягом 3 років з дати завершення умов виконання договору про фінансування.

IV. Надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

4.1. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази для створення виробничих і технічних умов з метою формування трудових навичок, забезпечення професійної орієнтації, професійної і трудової реабілітації у:

реабілітаційних установах для інвалідів, дітей-інвалідів, що належать до сфери управління Мінпраці;

навчально-виробничих майстернях (класах, кабінетах) інтернатних установ, що належать до сфери управління Мінпраці;

відділеннях реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, навчальних і санаторних закладів для інвалідів, що належать до сфери управління Мінпраці.

4.1.1. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявникам-роботодавцям для забезпечення їх основними засобами, предметами та інвентарем, а також для здійснення будь-яких операцій цивільно-правового характеру з отримання послуг (результатів робіт).

4.1.2. Отримувачами за вказаним напрямом фінансування можуть бути:

реабілітаційні установи для інвалідів, дітей-інвалідів, що належать до сфери управління Мінпраці;

інтернатні установи, що належать до сфери управління Мінпраці, для навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів), які є їх структурними підрозділами;

управління праці та соціального захисту населення для відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, що входять до їх складу;

територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян для відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, що є їх структурними підрозділами;

навчальні і санаторні заклади для інвалідів, що належать до сфери управління Мінпраці, для відділень реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів, що є їх структурними підрозділами.

4.2. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази для створення виробничих і технічних умов з метою формування трудових навичок, забезпечення професійної орієнтації, професійної і трудової реабілітації у:

спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах;

загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах);

загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, в яких здійснюється навчання учнів та студентів з числа інвалідів, зокрема у спеціалізованих групах (у тому числі на забезпечення професійно-діагностичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів).

4.2.1. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявникам-роботодавцям на забезпечення їх професійно-діагностичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, а також аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів та для здійснення:

комплексної психодіагностики, психокорекції та професійної діагностики таких осіб, надання їм рекомендацій з професійної реабілітації і допомоги в реалізації таких рекомендацій;

реабілітаційних заходів для поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем.

4.2.2. Отримувачами за вказаним напрямом фінансування можуть бути:

спеціальні загальноосвітні школи-інтернати;

загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати);

загальноосвітні школи (школи-інтернати) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

професійно-технічні навчальні заклади, в яких здійснюється навчання учнів та студентів з числа інвалідів, у тому числі у спеціалізованих групах;

вищі навчальні заклади I – IV рівнів акредитації, в яких здійснюється навчання учнів та студентів з числа інвалідів, у тому числі у спеціалізованих групах.

4.2.3. Фінансова допомога на зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів) інтернатних установ для інвалідів та дітей-інвалідів надається лише за наявності у них цих майстерень (класів, кабінетів) та використовується ними виключно на зазначені цілі.

4.3. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів (за поданням НКСІУ).

4.3.1. Фінансова допомога на безповоротній основі для здійснення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів надається за поданням НКСІУ регіональним центрам з фізичної культури і спорту інвалідів, які організовують та забезпечують проведення цих заходів за заявками установ, організацій та підприємств зазначеного регіону, відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1686, на підставі плану видатків Фонду та визначеного Фондом помісячного розподілу асигнувань по регіонах України.

4.3.2. При фінансуванні за цим напрямом кошти Фонду можуть бути спрямовані на оплату вартості таких витрат:

придбання спортивного обладнання, м’якого інвентарю та інвентарю;

оренда пристосованих приміщень та спортивних споруд, у тому числі конференц-залу, спортивного залу/стадіону, басейну, тренажерного залу, спортивних майданчиків тощо;

послуги інструкторів та іншого персоналу, які залучаються на договірних засадах;

транспортні витрати (у тому числі шляхом відшкодування витрат) до місця проведення заходу та у зворотному напрямку для учасників заходів – інвалідів, які проходять реабілітацію, з урахуванням пільг відповідно до законодавства, інструкторів, супроводжуючих та іншого персоналу, необхідного для проведення заходів, якщо вони проживають поза межами населеного пункту, в якому ці заходи проводяться (оплата банківських послуг за видачу готівки здійснюється згідно з тарифами банку);

проживання та харчування учасників заходів (інвалідів, які проходять реабілітацію, інструкторів, супроводжуючих та іншого персоналу, необхідного для проведення відповідного заходу);

придбання аптечок першої медичної допомоги з урахуванням індивідуальних потреб інвалідів з відповідними ураженнями, які є учасниками заходу;

організаційно-технічне забезпечення (у тому числі відшкодування витрат) підготовки та проведення заходів (оплата послуг зв’язку, у тому числі Інтернету, та поштових послуг, придбання канцелярських товарів, оплата копіювання друкованих матеріалів).

4.3.3. Оплата вартості витрат (оренди, послуг, проживання, харчування тощо) здійснюється лише на час проведення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та за умови, що відповідні товари, роботи та послуги безпосередньо потрібні та будуть використані під час і для заходу. Придбані товари залишаються у власності НКСІУ та регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів.

4.4. Надання цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

4.4.1. Цільові позики (на поворотній основі зі строком повернення до трьох років) на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів надаються заявникам-роботодавцям, які виявили бажання створити робочі місця для працевлаштування інвалідів.

4.4.2. Цільова позика є безвідсотковою і надається зі строком повернення до трьох років з дати отримання коштів на рахунок отримувача, відкритий в органах Державного казначейства України.

Днем повного погашення цільової позики вважається день зарахування останнього платежу суми наданої цільової позики на доходний рахунок, відкритий відділенням Фонду в органах Державного казначейства України.

4.4.3. Після прийняття рішення про надання цільової позики із заявником-роботодавцем укладається договір про фінансування.

4.4.4. Робоче місце інваліда вважається створеним, якщо на ньому працевлаштовано інваліда, з яким в установленому законодавством порядку укладено трудовий договір.

4.4.5. Питання відстрочення повернення або реструктуризації заборгованості з наданих цільових позик вирішується відповідно до чинного законодавства.

4.5. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам I і II групи шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік.

4.5.1. Фінансова допомога на безповоротній основі для передплати одного друкованого періодичного видання на рік (згідно з переліком, визначеним Мінпраці), засновником (засновниками) якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів, надається інвалідам I і II групи (сім’ї інваліда) шляхом перерахування коштів підприємствам та організаціям, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою.

4.5.2. Для вирішення питань передплати друкованих періодичних видань заявник – фізична особа звертається із заявою до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, крім копії індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда).

Громадські організації інвалідів, заявники-роботодавці, засновані такими організаціями, можуть здійснювати складання списків інвалідів, які бажають отримувати друковані періодичні видання, збирання відповідних документів та організоване подання їх до відділень Фонду.

Списки на передплату друкованих періодичних видань складаються громадськими організаціями інвалідів, заявниками-роботодавцями, що засновані такими організаціями, окремо на кожне видання та мають містити прізвища, імена, по батькові інвалідів, їх паспортні дані, ідентифікаційні номери (у разі наявності), групи інвалідності, повні адреси їх місць проживання, суми, що підлягають оплаті, з урахуванням вартості послуг доставки, підписи інвалідів.

4.5.3. Один інвалід (сім’я інваліда) має право на отримання за рахунок коштів Фонду одного друкованого періодичного видання на рік відповідно до переліку видань, затвердженого Мінпраці.

Вартість такої передплати не повинна перевищувати двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

4.5.4. Відділення Фонду укладають договори про передплату інвалідам друкованих періодичних видань з підприємствами та організаціями, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, та після цього перераховують кошти.

Список інвалідів, які звернулися із заявою про надання фінансової допомоги для отримання друкованих періодичних видань (із зазначенням необхідних особистих даних), є невід’ємною частиною договору про здійснення передплати.

Взаємовідносини між відділеннями Фонду та інвалідами щодо передплати друкованих періодичних видань регулюються на підставі письмової заяви таких інвалідів без укладання з ними договору про фінансування.

4.5.5. Відділення Фонду ведуть облік заявників – фізичних осіб, які звернулися із заявою про надання фінансової допомоги для отримання друкованих періодичних видань, із зазначенням даних, що включаються до списків інвалідів, які є невід’ємною частиною угод з підприємствами та організаціями, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, та результатів розгляду таких заяв.

4.6. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, для придбання спеціального обладнання.

4.6.1. Отримувачами зазначеної допомоги є бібліотеки, клуби, навчально-інформаційні центри, редакції періодичних видань, будинки звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів.

4.7. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам всіх груп шляхом оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності).

4.7.1. Перелік випадків, за якими інваліди підлягають забезпеченню протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності, визначається Положенням про первинне та складне протезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженим наказом Мінпраці від 22.09.2004 N 234, зареєстрованим у Мін’юсті 07.10.2004 за N 1277/9876.

4.7.2. Протезно-ортопедичні підприємства, що отримали у визначеному законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації і до яких звернувся інвалід, надсилають відділенням Фонду за місцем реєстрації проживання інваліда такі документи:

копію направлення територіального органу праці та соціального захисту населення;

калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності з розшифруванням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством;

обґрунтування щодо необхідності виготовлення протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності;

рішення комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування щодо необхідності складного протезування;

висновок щодо необхідності виготовлення протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності та його вартості;

витяг з реєстру Централізованого банку даних з проблем інвалідності на виготовлені та видані протезно-ортопедичні вироби підвищеної складності.

4.7.3. Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652.

4.8. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням НКСІУ).

4.8.1. Отримувачами за вказаним напрямом фінансування можуть бути підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які є організаторами вказаних заходів для інвалідів.

4.8.2. Фінансова допомога за цим напрямом спрямовується для оплати витрат, визначених підпунктом 4.3.2 пункту 4.3 Інструкції.

4.8.3. При фінансуванні за вказаним напрямом кошти Фонду також можуть бути спрямовані на:

придбання спортивного обладнання, спортивного інвентарю, необхідних для організації занять інвалідів фізичною культурою і спортом (придбане обладнання, інвентар залишаються у власності організаторів заходів);

оренду тренувальних приміщень, спортивних майданчиків, басейнів, використання яких передбачається для занять інвалідів фізичною культурою і спортом;

пристосування існуючих спортивних споруд (стадіонів та спортивних майданчиків, спортивних і тренажерних залів, басейнів), власниками яких є підприємства, організації громадських організацій інвалідів, до індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю.

4.9. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів для професійної підготовки інвалідів з метою комплектування бібліотек.

4.9.1. Отримувачами коштів за вказаним напрямом є підприємства, організації громадських організацій інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів, що здійснюють випуск спеціальної літератури та аудіозаписів для професійної підготовки інвалідів, для оплати вартості випуску необхідної для інвалідів кількості літератури та аудіозаписів для власних бібліотек згідно з укладеними договорами.

4.9.2. Спеціальною літературою для інвалідів є книжки, підручники та інші друковані видання, в тому числі періодичні видання, надруковані шрифтом Брайля.

Перелік спеціальної літератури та аудіозаписів для професійної підготовки інвалідів, на випуск яких надається фінансова допомога на безповоротній основі, визначається щороку всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів за погодженням з МОН та Мінпраці.

4.10. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі для технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів надається заявникам-роботодавцям (заснованими громадськими організаціями інвалідів), що виявили бажання здійснити оснащення звичайних робочих місць для працевлаштування на них інвалідів, для оплати вартості основних засобів (крім нерухомого майна) з урахуванням безпеки та особливих потреб інвалідів.

4.10.1. Основними видами технічного оснащення є:

технологічне обладнання, призначене для виконання інвалідом основної роботи на даному робочому місці;

допоміжне обладнання (підйомно-транспортні пристрої, транспортери, візки тощо);

технологічне оснащення;

організаційне оснащення (меблі, засоби освітлення тощо);

засоби безпеки (огородження, тифлопристрої) та інше.

4.11. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі надається заявникам-роботодавцям (заснованими громадськими організаціями інвалідів) для створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда.

4.12. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі для технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів за умови збереження загальної кількості робочих місць для інвалідів (відсутність скорочення загальної кількості робочих місць для інвалідів, що існувала на дату звернення за наданням фінансової допомоги) надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів), які виявили бажання створити додаткові робочі місця для працевлаштування інвалідів.

4.13. Надання фінансової допомоги на безповоротній і поворотній основі для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

4.13.1. Надається заявникам-роботодавцям, які виявили бажання створити спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів.

4.13.2. Потреба у створенні для інваліда спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них встановлюються індивідуальною програмою реабілітації.

4.14. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам здійснюється шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (I – IV рівня акредитації) та інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності).

4.14.1. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявнику – фізичній особі, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

4.14.2. У вартість навчання інваліда включається його проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем постійного проживання інваліда.

4.14.3. Навчання та перекваліфікація у професійно-технічних, вищих (I – IV рівня акредитації) та інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюються з урахуванням бажання інваліда.

4.14.4. Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник – фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, а також:

копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);

копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);

копію трудової книжки (за наявності);

повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду;

документи, що підтверджують приналежність інваліда до числа осіб, зазначених у підпункті 4.14.8 Інструкції;

документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;

довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, затверджену наказом Мінпраці від 22.07.2003 N 204, зареєстрованим в Мін’юсті 13.08.2003 за N 709/8030.

Інваліди, які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, надають разом із заявою:

довідку навчального закладу про відсутність фінансової та академічної заборгованості;

копію залікової книжки (перша сторінка та сторінка, заповнена за результатами останнього семестру).

4.14.5. Після прийняття рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації протягом 10 робочих днів укладається договір про фінансування.

4.14.6. Відділення Фонду відшкодовує навчальному закладу витрати з навчання інваліда в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, у міру надходження коштів з Державного бюджету України шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковому порядку за умови відсутності в інваліда незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр.

Оцінки, які виставлені за п’ятибальною шкалою, враховуються таким чином: 3 відповідає 67 – 74 балам, 4 відповідає 75 – 89 балам, 5 відповідає 90 – 100 балам.

У разі недостатніх бюджетних асигнувань відділення Фонду може прийняти рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації частково, при цьому перерахування навчальному закладу коштів відділенням Фонду здійснюється після підтвердження інвалідом (студентом) сплати решти коштів за рахунок інших джерел.

4.14.7. У разі отримання інвалідом незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії без поважних причин відповідне відділення Фонду згідно з умовами договору припиняє фінансування у зв’язку з неналежним виконанням інвалідом своїх обов’язків щодо навчання.

У разі наявності в інваліда поважних причин, що вплинули на результати екзаменаційної сесії за попередній семестр щодо отримання незадовільних оцінок, відділення Фонду має право продовжити фінансування на один семестр. Якщо інвалід протягом семестру або екзаменаційної сесії пересклав предмети, за якими отримав незадовільні оцінки, оплата вартості навчання та перекваліфікації продовжується відповідно до умов договору, а в іншому випадку – припиняється.

4.14.8. Відділення Фонду під час розгляду документів інвалідів на оплату вартості навчання та перекваліфікації надає перевагу інвалідам:

які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, за умови одержання ними успішних результатів чергової екзамінаційної сесії;

які самостійно або їх родини (у тому числі на них) отримують або отримували упродовж 12 останніх місяців державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї згідно із Законами України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” або “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”;

у яких: обидва батьки є інвалідами; одинока матір з числа інвалідів; один з батьків – інвалід, а інший помер; батько – інвалід, який виховує дитину без матері.

Відділення Фонду спрямовує кошти на оплату вартості навчання та перекваліфікації інвалідів за умови, що забезпечено фінансування попередньої категорії інвалідів.

4.14.9. Фінансова допомога надається один раз для здобуття інвалідом одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта) або для перекваліфікації.

Отримання інвалідом за результатами навчання в межах одного освітньо-кваліфікаційного рівня диплома з відзнакою або з оцінками “відмінно” і “добре” та наявність рекомендації навчального закладу щодо його подальшого навчання може бути підставою для прийняття відділенням Фонду рішення про продовження фінансування витрат на його навчання для здобуття ним освіти наступного освітнього рівня.

Переваги надаються навчальним закладам, в яких створені належні умови для навчання інвалідів (безперешкодне архітектурне середовище, залучення сурдоперекладачів, запровадження системи супроводу тощо) та навчальна база розташована на території відповідного регіону.

V. Контроль за цільовим використанням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду отримувачами та їх своєчасним поверненням

5.1. Фонд, відділення Фонду, Комісія та регіональні комісії (у межах їх повноважень) здійснюють контроль за виконанням договорів про фінансування та за цільовим використанням коштів Фонду.

5.2. Строк подання звіту про використання коштів Фонду становить не менш як три роки з дати завершення виконання договору про фінансування (форма звіту наведена у додатку 5)

Договір про фінансування вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання відділенням Фонду та регіональною комісією.

5.3. Отримувачам забороняється використання коштів Фонду не за цільовим призначенням.

У разі нецільового використання отримувачами коштів Фонду або їх частини чи створення отримувачами робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до спеціального фонду державного бюджету на підставі рішення Фонду та Комісії.

5.4. Спори, що виникають між відділеннями Фонду та отримувачами, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів 

 
П. Ждан 

 

 

Додаток 1
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів 

 

Керівнику _____________________________________________________________________________
                           (відділення Фонду соціального захисту інвалідів та/або органу праці та соціального захисту населення)
від ___________________________________________________________________________________
                                                              (назва заявника-роботодавця або заявника – фізичної особи) 

Місцезнаходження (місце проживання):

Поштовий індекс ______________________ Країна __________________________________________

Область _____________________________ Район ___________________________________________

Місто (село/селище) ___________________ Вулиця __________________________________________

Будинок _______________ Корпус ________________ Офіс /квартира __________________________

Телефон _____________________________Факс ____________________________________________

Форма власності _______________________________________________________________________

Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________

Дата та номер реєстрації у відділенні Фонду ________________________________________________ 

 

ЗАЯВА
про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

     Прошу надати _______________________________________________________________________
                                                      (фінансову допомогу на поворотній і безповоротній основі та цільову позику)
у сумі ________________________________________________________________________________
                                                                                   (зазначити цифрами та словами)
для (на) _______________________________________________________________________________
      (вказати, на що передбачається використати фінансову допомогу на поворотній і безповоротній основі та цільову позику)

     До заяви додаються: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________ 20__ року          М. П. ___________________________________________________
                                                                                                           (підпис, П. І. Б., посада керівника) 

Заповнюється відповідальною особою _____________________________________________________
                          (П. І. Б., посада працівника відділення Фонду соціального захисту інвалідів та/або органу праці та соціального
                                                                                                                         захисту населення) 

——————————————————————————————————————
(відривний корінець)

Відомості із поданих документів звірені.

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято “___” ____________ 20__ року та зареєстровано під N __________________________________________________

Для розгляду заяви необхідно додати до “___” ____________ 20__ року такі документи:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________ “Ознайомився” ____________________________________
             (прізвище та підпис відповідальної особи)                                                                     (підпис заявника) 

 

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів 

 
П. Ждан 

 

 

Додаток 2
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів 

 

АНКЕТА ЗАЯВНИКА-РОБОТОДАВЦЯ

Дата заповнення ________________

1. Найменування підприємства, установи, організації; прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований заявник-роботодавець
_____________________________________________________________________________________

Форма фінансування ___________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ (ДРФО)________________ Форма власності _________________________________

2. Реєстрація в державних органах: _______________________________________________________

Дата реєстрації ___________________________ Номер реєстрації ______________________________

Місцезнаходження _____________________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________________

3. Реєстрація в ДПІ

Дата реєстрації ________________________________________________________________________

Назва ДПІ ____________________________________________________________________________

4. Відокремлені структурні підрозділи (без права юридичної особи):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Вид економічної діяльності (роботи, що виконуються) _______________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Інформація щодо наявності або відсутності безперешкодного доступу до підприємств (установ, організацій) шляхом усунення природних, комунікаційних і архітектурних перешкод
______________________________________________________________________________________

6. Інформація щодо відсутності санкцій за порушення протягом шести попередніх місяців Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про зайнятість населення” ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Поточні рахунки в національній та іноземній валюті:

Найменування банківської установи ______________________________________________________

N поточного рахунка ___________________________________________________________________

МФО ________________________________________________________________________________

Найменування банківської установи ______________________________________________________

N поточного рахунка ___________________________________________________________________

МФО _______ ________________________________________________________________________

8. Керівник (посада): ___________________________________________________________________

П. І. Б. _______________________________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________________

9. Головний бухгалтер:

П. І. Б. _______________________________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________________

10. Кількість працівників на постійному місці роботи (штатних працівників) за останні три роки (із розбивкою за роками):

Всього в 20__ році _________________________________________________________________ осіб,

у т. ч. інвалідів ____________________________________________________________________ осіб.

Всього в 20__ році _________________________________________________________________ осіб,

у т. ч. інвалідів ____________________________________________________________________ осіб.

Всього в 20__ році _________________________________________________________________ осіб,

у т. ч. інвалідів ____________________________________________________________________ осіб. 

 

____________ 20__ року 

Керівник 

________________________________________
(підпис, П. І. Б.) 

  

Головний бухгалтер 

________________________________________
(підпис, П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

 

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів 

 
П. Ждан 

 

 

Додаток 3
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів 

 

ПЕРЕЛІК
обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок коштів Фонду

N
з/п 

Назва обладнання, приладдя, спорядження, устаткування, сировини, матеріалів, робіт 

Одиниця виміру 

Фактично наявні 

Необхідно придбати 

Опис та технічні характеристики, у тому числі кількісні та якісні показники 

Мета придбання 

кількість 

сума, грн. 

кількість 

ціна за одиницю 

сума, грн. 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Примітка. У разі потреби та/або на вимогу відділення Фонду після таблиці наводиться додаткова інформація про обладнання та інші товарно-матеріальні цінності, що планується придбати за рахунок коштів Фонду

____________ 20__ року 

Керівник 

________________________________________
(підпис, П. І. Б.) 

  

Головний бухгалтер 

________________________________________
(підпис, П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

 

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів 

 
П. Ждан 

 

 

Додаток 4
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

N
з/п 

Дата отримання заяви 

Назва заявника-роботодавця або П. І. Б. заявника – фізичної особи 

Для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб – підприємців – номер ДРФО, для фізичних осіб – серія та номер паспорта 

Перелік документів, доданих до заяви 

Примітка 

Рішення про включення (відмову у включенні) до плану видатків, дата прийняття рішення 

Рішення про надання коштів Фонду або про відмову в їх наданні, дата прийняття рішення 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів 

 
П. Ждан 

 

 

Додаток 5
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів 

 

Звіт про використання коштів Фонду

_____________________________________________________________________________________
Подається відділенню Фонду,
регіональній комісії (у межах повноважень)
щокварталу до 5-го числа місяця, наступного
за звітним періодом 

 

1. Отримувач коштів ___________________________________________________________________
контактний телефон

2. Дата отримання коштів _______________________________________________________________
сума коштів

3. Проведення тендерних торгів:
дата виходу оголошення ________________________________________________________________
дата та N звіту про проведення тендерних процедур _________________________________________
переможець тендерних процедур _________________________________________________________
дата та N договору _____________________________________________________________________ 

4. Фактично використано: всього _________________________________________________________
з розшифровкою за зразком 

 

Сума 

Дата 

N платіжного доручення 

Призначення платежу 

  

  

  

  

 

5. Залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду ________________________________

6. Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей: сума всього _____________________________
з розшифровкою за зразком 

 

Дата постановки на облік 

N накладних, актів 

Інвентарний номер 

Опис обладнання 

Кількість обладнання 

Призначення 

Сума 

Всього 

  

  

  

  

  

  

 

7. Виконання робіт: сума всього __________________________________________________________
з розшифровкою за зразком 

 

Найменування робіт 

Одиниця виміру 

Кількість 

Сума 

N актів виконаних робіт 

  

  

  

  

  

 

8. Виконання графіка створення робочих місць: 

 

Кількість робочих місць, які необхідно створити 

Кількість фактично створених робочих місць 

У т. ч. працевлаштовано на них інвалідів 

N та дата наказу 

П. І. Б. 

Посада 

  

  

  

  

  

  

 

Директор  

М. П. 

________________ 

Головний бухгалтер 

  

________________ 

Відповідальний за збереження та цільове використання майна 

  

________________ 

 

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів 

П. Ждан 

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...