...
Реєструйся

Про зміни у пенсійному забезпеченні, — аналітика


Наприкінці минулого року Верховною Радою України було схвалено низку законодавчих ініціатив Уряду, якими  внесено зміни до норм, які регулюють питання у сфері пенсійного забезпечення.

Прожитковий мінімум

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII

Визначено розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який застосовуватиметься протягом року при обчисленні пенсійних виплат. Розмір зазначеного соціального показника  до 1 грудня  2015 року залишатиметься на рівні  949 грн. (діє з 1 грудня 2013 року), у зв’язку з чим пенсіонерам на перерахунок пенсій у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму, принаймні з початку року, сподіватися не варто. З 1 грудня 2015 року, як передбачено чинною редакцією зазначеного Закону, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищиться на 125 грн. і становитиме 1074 грн. 

Пенсії

Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»  від 28.12.2014 № 76-VIII, який набув чинності 1 січня 2015 року

  • Скасовано право дострокового виходу на пенсію особам передпенсійного віку

З 1 січня 2015 року не надається право дострокового виходу на пенсію особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я (раніше таке право гарантувалося законами України «Про зайнятість», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»)

Крім того, не надається право дострокового виходу на пенсію за два роки до встановленого законом пенсійного віку працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям її з експлуатації (раніше гарантувалося Законом України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему»).

  • Змінено умови пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

Розмір пенсії за віком та вислугу років, які призначаються з 1 січня 2015 року державним службовцям, працівникам прокуратури та народним депутатам України за нормами спеціальних законів встановлюються в розмірі 60 % їхньої заробітної плати. Нагадаємо, що з 1 жовтня 2011 року для таких працівників розмір пенсії було зменшено з 90 % до 80 % заробітку, а з 1 травня 2014 року — до 70 % заробітку. 

Довічне грошове утримання судді у відставці також встановлюється в розмірі 60 % грошового утримання чинного судді.

Крім того, порядок перерахунку пенсій, призначених народним депутатам України, працівникам прокуратури, суддям, державним службовцям, визначатиме Кабінет Міністрів України.

  • Змінено порядок пенсійного забезпечення наукових працівників

Розмір пенсії за віком наукових працівників, яка призначається відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,  зменшено з 80 до 60 % від сум заробітної плати наукового працівника.

Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також унаслідок каліцтва чи захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастрофою науковим працівникам, визнаним інвалідами I групи, призначатиметься у розмірі 60 (раніше 80) % заробітної плати наукового працівника, а пенсія в разі втрати годувальника сім’ї померлого наукового працівника на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї призначатиметься у розмірі 60 (раніше 80) % пенсії наукового працівника.

  • Змінено порядок встановлення пенсійних виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Змінами, внесеними до Закону України «Про статус і соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачається, що умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що  настала  внаслідок  каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (ст. 54 Закону) розмір одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та сім’ям за втрату годувальника, розмір щорічної допомоги на оздоровлення (ст. 48 Закону), розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3 і 4 (ст. 50-51 Закону), розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (ст. 52 Закону), визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Слід зазначити, що виплати, гарантовані законодавством постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, тривалий час виплачувалися в розмірах, визначених не зазначеним Законом, а рішеннями Уряду, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Також до Закону внесено зміни, якими передбачено, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (ст. 53 Закону), тобто в межах 9 490 грн. протягом року.

  • Змінено порядок  індексації пенсій

Внесено зміни до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» згідно яких проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

При цьому, відповідно до п. 14 Прикінцевих положень Закону № 76-VIII, за результатами першого півріччя 2015 року та з урахуванням економічної ситуації Кабінетом Міністрів України буде затверджено порядок проведення індексації заробітної плати, грошового забезпечення, пенсійних та соціальних виплат.

  • Змінено порядок визначення розміру підвищення до пенсій дітям війни

Передбачено, що підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового  утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, дітям війни відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Слід зазначити, що нині підвищення дітям війни визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» — в розмірі 7 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність ( з 1 грудня 2013 року — 66,43 грн.).

Оподаткування

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII

З 1 січня 2015 року зменшено граничну величину пенсій, суми понад яку підлягають оподаткуванню, з 10 тисяч гривень до трьох розмірів мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року.  У 2015 році це стосується пенсій, які перевищують 3654 грн. Оподаткуванню підлягає виключно перевищення, а не сума всієї пенсії. Це перевищення оподатковуватиметься за ставкою 15%. Якщо ж розмір пенсії перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати (тобто 12 180 грн.), то ставка зросте до 20 %.

ФПУ