Проєкт щодо скасування перенесення робочих днів


На сайті ВРУ розміщено «Проєкт Закону про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України щодо узгодження вітчизняного законодавства із законодавством країн членів Європейського Союзу у питанні перенесення робочих днів» від 15 січня 2021 року за № 4597.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 67 «Вихідні дні» КЗпП України, а саме :

— вилучити :

• частину 4: «З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями»;

• частину 5: «Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)».

доповнили частиною 4 такого змісту: «Забороняється перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків встановлених цим Кодексом.»

 

У пояснювальній записці до Законопроєкту обґрунтування у необхідності прийняття акту пояснується тим, що перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, подекуди — двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути зменшеним.

Водночас перенесення робочих днів подекуди призводить до 4 неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, що є наступним за довгими вихідними.

Метою законопроєкту є узгодження законодавства України із законодавством країн членів Європейського Союзу у питанні перенесення робочих днів з метою більш ефективної співпраці між країнами та збільшення економічного потенціалу України.

У разі прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадуємо, що відповідно до статті 73 КЗпП у нашій державі визначено 11 святкових і неробочих днів. Тому, у випадках коли святковий або неробочий день визначений статтею 73 КЗпП збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого (ч. 3 ст. 67 КЗпП).

Матеріали до теми


Щотижневий безперервний відпочинок: чи правомірне його скорочення на період воєнного стану
Нормами статті 70 Кодексу Законів про працю України визначено, що тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок ...
Відповіді на запитання щодо дії окремих положень Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
Звертаємо увагу, що дія Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного ...