Передплати журнал

Призначення на посади до ОМС, що перебувають в зоні бойових дій


Законом України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон Про воєнний стан) визначено зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 9 зазначеного Закону передбачено, що Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

На виконання Закону про воєнний стан для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68 «Про утворення військових адміністрацій» утворено відповідні тимчасові державні органи – обласні та районні ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Іншого, відмінного від передбаченого у Законі України від 07 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон про службу в ОМС), порядку призначення на посади в органах місцевого самоврядування Законом про воєнний стан НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Тож, ураховуючи, що згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, призначення на посади в органах місцевого самоврядування в умовах воєнного стану повинно здійснюватися у порядку, передбаченому Законом про службу в ОМС, а саме — на конкурсній основі (абз. 4 ч. 1 ст. 3, абз. 5 ч. 1 ст. 10 Закону про службу в ОМС).

Проте, ураховуючи існуючу ситуацію, для вирішення потреби оперативного прийняття на посади в органах місцевого самоврядування, можна застосовувати передбачені законодавством інструменти:

а) строковий трудовий договір (контракт) на посади (крім виборних), на яких посадові особи перебувають у відпустках, зокрема і соціальних;

б) стажування (на більш високу посаду або іншу (рівнозначну) посаду в межах тієї ж категорії посад);

в) з кадрового резерву (на більш високу посаду);

г) переведення на рівнозначну/нижчу посаду (в межах служби в органах місцевого самоврядування) без конкурсу;

д) призначення на посади радника чи консультанта – без конкурсного відбору.

Розуміючи потребу в оперативному вирішенні питань кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування в умовах воєнного стану НАДС розроблено законодавчі пропозиції спрощення зазначених процедур і запропоновано Верховній Раді України найшвидше їх прийняти.

Так, зокрема, пропонується запровадити на період дії воєнного стану призначення на вакантні посади служби в органах місцевого самоврядування здійснювати за рішенням суб’єкта призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради без конкурсного відбору.

Джерело: Бухгалтер бюджетної установи

Матеріали до теми


Як прийняти на роботу іноземця: інформує Державна служба зайнятості
Щоб прийняти на роботу іноземця, необхідно отримати дозвіл служби зайнятості. Сьогодні українські компанії використовують найману працю іноземних громадян у найрізноманітніших ...