Передплати журнал

Рахункова палата проаналізувала причини зарплатних боргів


За результатами аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати у 2012-2013 роках та в І кварталі 2014 року Колегія Рахункової палати зробила висновок, що, незважаючи на вжиті Урядом заходи зі скорочення обсягів заборгованості з виплати заробітної плати, ця гостра соціальна проблема залишається актуальною і потребує невідкладного вирішення.

Нестабільна динаміка погашення заборгованості з виплати заробітної плати, загальна сума якої у 2012-2013 роках сягала майже мільярда гривень, вказує на недостатність здійснюваних заходів. Поряд із цим зростання заборгованості по зарплаті негативно впливає на наповнення бюджетів Пенсійного фонду та інших фондів державного соціального страхування.

Протягом 2013 року така заборгованість зменшилась на 9,6 % і на 1 січня 2014 року становила 808,2 млн. гривень. Проте на 1 квітня 2014 року її обсяги зросли на 39,3 % (1125,7 млн. гривень). При цьому в структурі заборгованості частка боргів перед працівниками економічно активних підприємств зросла з 54,2 % до 64,5 %, водночас заборгованість працівникам підприємств-банкрутів знизилась з 41,2 % до 31,3 %, а економічно неактивних підприємств — з 4,6 % до 4,2 %. У структурі заборгованості за формами власності питома вага заборгованості працівникам державних підприємств становила 24 %.

Основними причинами зростання заборгованості з виплати заробітної плати є, зокрема:

  • низький рівень рентабельності та збитковість підприємств;
  • відсутність обігових коштів через дебіторську заборгованість;
  • низька платіжна дисципліна; практика передачі суб’єктами господарювання продукції без попередньої оплати;
  • низький рівень претензійно-позовної роботи зі стягнення дебіторської заборгованості;
  • недостатня ефективність управління державним майном;
  • неефективне застосування процедур реструктуризації, санації та банкрутства підприємств, недостатність заходів, які вживаються арбітражними керуючими.

Державні органи, уповноважені здійснювати нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, впродовж 2012-2013 років вживали заходів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та ліквідації заборгованості. Результати таких перевірок свідчать як про наявність численних правопорушень у сфері оплати праці з боку керівників підприємств, так і незабезпечення центральними органами виконавчої влади належного контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, віднесених до сфери їхнього управління.

Досі не вирішене і питання щодо збільшення чисельності державних інспекторів праці, що унеможливлює повноцінне забезпечення держнагляду і контролю за дотриманням законодавства про оплату праці. Наявна кількість інспекторів має змогу охопити перевірками в середньому лише 3 % усіх роботодавців.

За інформацією прес-служби Рахункової палати