Звіт з єдиного внеску: як визначити штатну чисельність працівників


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У М. КИЄВІ

Звіт з єдиного внеску: як визначити штатну чисельність працівників

Головне управління Міндоходів у м. Києві нагадує, що Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджений наказом Міндоходів 09.09.2013 N 454.

Штатна чисельність працівників – це встановлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників, з якими укладено трудовий договір відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), де зазначено розмір окладу для конкретної посади.

У таблиці 1 додатка 4 Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску показник "середньооблікова кількість штатних працівників" визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, у тому числі враховуються:

працівники, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (показник заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 N 42);

працівники, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (показник заповнюється відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України від 05.07.2012 N 5067 "Про зайнятість населення", де визначено категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню).

Так, до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

– має на утриманні дітей віком до шести років;

– виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

– утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Водночас повідомляємо, що посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність за подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених Законом України від 08.07.2010 N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

____________

Матеріали до теми


Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...
Продовження загальної мобілізації
У Верховній Раді Президент зареєстрував законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» № 7390 від ...