Передплати журнал

Роботодавець не може відправити працівника в неоплачувану відпустку без згоди


Міносвіти у листі № 1/11-13346 нагадало, що роботодавець не має права відправляти співробітника в неоплачувану відпустку без його згоди. Скористатися відпусткою без збереження заробітної плати — право працівника, яке він може реалізувати за власним бажанням. Відповідно, ніхто не може відправити працівника у відпустку без збереження заробітної плати без його згоди.

Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також іншими уповноваженими на це державними органами.

Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у межах своєї компетенції центральні та місцеві органи виконавчої влади та профспілкові органи.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про відпустки здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.