...
Реєструйся

Розмір соцвиплат педагога залежить від табеля робочого часу


Статтею 50 КЗпП визначено: нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. При цьому для окремих категорій працівників законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП). До таких категорій працівників належать, зокрема, педагогічні працівники. Основу їх робочого часу становить педагогічне навантаження.

Навчальне навантаження вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників визначено Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. В пункті 64 Інструкції визначено, що якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на тиждень).

Для контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого часу ведеться Табель обліку використання робочого часу за типовою формою N П-5. У табелі робляться відмітки про фактично відпрацьований час, а також відхилення від нормальних умов роботи.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» допомога по тимчасовій непрацездатності надається за основним місцем роботи та за сумісництвом. Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (вагітності та пологам) здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Обчислення страхових виплат педагогічним працівникам здійснюється згідно з пунктом 14 Порядку виходячи із середньоденної заробітної плати за відпрацьований час.

Для педагогічного працівника робочими днями згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності, вважаються робочі дні згідно з встановленим індивідуальним графіком роботи, в які має нараховуватись заробітна плата відповідно до табеля обліку робочого часу, пропущені через непрацездатність.

Отже, від правильності відображення у Табелі робочих днів, згідно з встановленим індивідуальним графіком роботи працівника, в які має нараховуватись заробітна плата, з урахуванням вимог пункту 64 Інструкції, залежить розмір виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Таким чином, якщо при заповненні Табеля не витримані вище викладені умови його заповнення, то, можливо, і виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням нараховані невірно.

Лист № 5-44/Б-944з-181 від 11 червня 2014 року