...
Реєструйся

Розширено перелік посад педпрацівників та перелік посад педпрацівників, яким надається щорічна основна відпустка до 56 календарних днів


14 серпня 2015 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 № 346 і від 14 червня 2000 № 963» від 29.07.2015 р № 531

Цим документом Кабмін доповнив пункт 1 розділу I додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р № 346, новими нормами (позиціями), згідно з якими право на щорічну основну відпустку до 56 календарних днів отримали наступні працівники дитячих ясел-садків, дитячих садків (у т. ч. інтернатного типу ), дитячих ясел:

 – вихователь, який працює в інклюзивної групі;

 – асистент вихователя дошкільного навчального закладу.

Одночасно абзац третій розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р № 963, доповнено новою посадою — «ассистент вихователя дошкільного навчального закладу ».

Дещо раніше — 21 липня 2015 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 № 1298» від 08.07.2015 р № 479, якою, зокрема, внесено доповнення в додаток 2 «Схема тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій» до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери »від 30.08.2002 р № 1298, згідно з яким підрозділ 2« Інші навчальні заклади та установи освіти »розділу I« Освіта »доповнено новою посадою (професією) -« ассистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням ». Для цієї нової посади (професії), також як і для посади (професії) «асистент вчителя-реабілітолога», з метою оплати праці встановлено 8-10 тарифні розряди за Єдиною тарифною сіткою.

За матеріалами Планета-информ