Передплати журнал

Роз’яснено питання оплати праці судово-психіатричних експертів


МОЗ у листі № 10.03.68/2830/27133 від 4 вересня 2013 року надав роз’яснення щодо оплати праці лікарів-судово-психіатричних експертів. Так, відзначено, що призначення на посади судових експертів, а також умови оплати їх праці регулюються тільки постановою Кабміну від 30.03.2011 р. № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз» (далі — постанова № 314).

Відповідно до наказу МОЗ від 17.06.2013 р. № 510 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судово-медичних та судово-психіатричних експертиз» лікарі-судові експерти усіх спеціальностей прирівняні за умовами оплати праці до категорій судових експертів, визначених у постанові № 314, залежно від наявної кваліфікаційної категорії та стажу роботи на посадах судового експерта.

Проте, постановою № 314 не врегульоване питання підвищення посадових окладів судових експертів судово-психіатричних закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів) у зв’язку з особливими умовами праці, що погіршує умови оплати праці лікарів-судово-психіатричних експертів.

Посадові оклади встановлюються:

  • лікарям-судово-психіатричним експертам, психологамсудовим експертам та судовим експертам з вищою немедичною освітою — за підпунктом 3 підпункту 2.2.5 та підпунктом 2.2.6 умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення № 308/519 від 30 березня 2011 року (далі — Умови) з урахуванням наявної кваліфікаційної категорії;
  • керівникам структурних підрозділів — виходячи з посадових окладів лікарів-судово-психіатричних експертів з урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів за керівництво підрозділом відповідно до підпункту 2.2.3 Умов;
  • установлені таким чином посадові оклади підвищуються у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці на 25 % (пункт 1.5 додатка 3 до Умов);
  • працівникам, які проводять судово-психіатричну експертизу осіб, хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, здійснюється підвищення посадових окладів за фактично відпрацьовані в цих умовах години (без урахування інших підвищень у зв’язку зі шкідливими умовами праці, пункт 3 додатка 4 до Умов);
  • працівникам центрів та відділень судово-психіатричної експертизи та судово-психіатричних експертних комісій, які обслуговують спецконтингент, установлюється надбавка до посадового окладу в розмірі 50 відсотків (підпункт 4.5.1 Умов).

Надбавка за вислугу років виплачується у розмірах та порядку, затвердженому постановою N 314.

Надбавки за ранг постановою N 314 не передбачена. Надбавка за кваліфікаційний клас судовим експертам судово-психіатричних закладів (структурних підрозділів) не виплачується.

Судовим експертам судово-психіатричних закладів (структурних підрозділів) надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати.