Роз’яснено правила працевлаштування іноземців


Іноземців приймають на роботу на підставі спеціального дозволу. У листі № ДЦ-09-964/0/6-15 Державний центр зайнятості роз’яснив деякі питання працевлаштування іноземців.

Згідно з частиною. 4 статті 3 Закону «Про зайнятість населення», іноземці та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні визнані в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, визнані особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, хто отримав дозвіл на еміграцію в Україні, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановленому для громадян України.

Іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, роботодавці приймають на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному Законом «Про зайнятість населення», якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Дозвіл на застосування праці іноземця видається держслужбою зайнятості підприємству, установі чи організації відповідно до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Згідно з пунктом 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, іноземці та особи без громадянства в разі звернення до центру зайнятості пред’являють або вид на проживання, або посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту чи якій надано тимчасовий захист, а також інші документи, передбачені зазначеним Порядком.

Слід зазначити, що право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги, відповідно до статті 6 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», мають застраховані особи й молодь, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.

Іноземці, які мають вид на проживання в Україні, мають право звернутися до центру зайнятості незалежно від місця проживання або перебування для безкоштовного сприяння в працевлаштуванні та отримання інформації про ситуацію на ринку праці.

Також наголошується, що згідно із частиною 4 статті 42 Закону «Про зайнятість населення», іноземці та особи без громадянства мають право займатися в Україні інвестиційною, зовнішньоекономічною та іншими видами діяльності відповідно до законодавства.

За матеріалами Юрліги