Щодо необхідності внесення змін до трудової книжки у разі зміни назви предмета


Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, при внесенні відомостей про роботу у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства.

Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу.

У графі 3 пишеться: «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду.

Записи про найменування роботи, професії або посади на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».

Читайте також “Класифікатор професій: тонкощі практичного застосування” у газеті “КАДРИ І ЗАРПЛАТА” № 12, 2020

Відповідно до Покажчика професійних назв робіт за кодами професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28. липня 2010 року № 327 (далі — Класифікатор професій), до професії викладач (код 23) належать такі професійні назви робіт (посад):

Викладач закладу вищої освіти (код 2320);

Викладач професійного навчально-виховного закладу (код 2320);

Викладач професійно-технічного навчального закладу (код 2320);

Вчитель закладу загальної середньої освіти (код 2320);

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти (код 2331);

Вихователь дошкільного навчального закладу (код 2332).

Таким чином, при внесенні до трудової книжки найменування роботи, професії (посади), назва предмету не зазначається.

Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві оформлюється в такому ж порядку, як і прийняття на роботу.

Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.