Чи обов’язково на підприємстві повинні бути правила внутрішнього трудового розпорядку?

Дата публікації: 30.06.2020

КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти

Чи обов’язково на підприємстві повинні бути правила внутрішнього трудового розпорядку?
Так, обов’язково.
Правила внутрішнього трудового розпорядку — це розроблений роботодавцем в установленому порядку документ, який має на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
По-перше, стаття 29 КЗпП прямо вимагає, щоб до початку роботи за трудовим договором власник або уповноважений ним орган ознайомив працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. Бажано ознайомлювати працівників із правилами внутрішнього трудового розпорядку під розписку, адже може бути таке, що звільнений працівник ― порушник трудової дисципліни, посилаючись на те, що його не ознайомили з вимогами до трудового розпорядку, умовами праці під розписку, звернеться до суду і суд може ухвалити рішення про поновлення його на роботі.
По-друге, статтею 142 КЗпП передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил. Треба зауважити, що до цього часу в Україні є чинними (у частині, що не суперечить Конституції та законам України) Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням із ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213.