...
Реєструйся

Щодо оплати праці вчителя, прийнятого після затвердження тарифікаційного списку


Cхеми тарифних розрядів працівників закладів освіти, за якими визначається розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) вчителів закладів загальної середньої освіти, затверджені у додатку 6 до наказу Міністерства освіти і науки «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами) від 26 вересня 2005 року № 557, що розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298.

Оплата праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15 квітня 1993 року № 102 (далі — Інструкція). Слід зазначити, що на сьогодні Інструкція застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним у наказі Міністерства освіти і науки від 26 вересень 2005 року № 557.

Відповідно до пункту 68 Інструкції місячна заробітна плата вчителів закладів загальної середньої освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень (18 годин). Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Тарифікаційні списки затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління (пункт 4 Інструкції).

Одночасно зазначаємо, що погодинна оплата праці педагогічних працівників, передбачена у пункті 73 Інструкції, допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 Інструкції.

Враховуючи зазначене вище, оплата праці вчителів закладів загальної середньої освіти здійснюється лише за тарифікацією, а у разі прийняття вчителя на роботу після затвердження тарифікаційного списку необхідно внести до нього відповідні зміни.

Джерело: Лист МОНУ від 5 листопада 2020 року № 1/11-7862

 

Матеріали до теми


Розрахунок ЄСВ для трудового договору з нефіксованим робочим часом
ДПС надала індивідуальну податкову консультацію на запит від працедавця, який цікавився необхідністю нарахування ЄСВ працівнику, з яким укладено трудовий договір з нефіксованим ...