Реєструйся

Щодо Положення про Комісію зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС


Наказом Міністерство соціальної політики України від 26 грудня 2018 року № 1945 затверджено Положення про Комісію зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Комісія зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (далі — Комісія), є постійно діючим міжвідомчим колегіальним органом, що утворюється при Мінсоцполітики для вирішення спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Основними принципами діяльності Комісії є:

  • законність;
  • колегіальність;
  • повнота розгляду наданих документів та інших підтвердних матеріалів;
  • обґрунтованість прийнятих рішень;
  • незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність Комісії фізичних та юридичних осіб, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);
  • компетентність членів Комісії.

Робота Комісії організовується так, щоб членство у ній не призводило до конфлікту інтересів, який може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо визначення (підтвердження) статусу особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

Основним завданням Комісії є розв’язання спірних питань щодо визначення (підтвердження) статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Комісії веде її голова, у разі його відсутності — заступник голови Комісії.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 від її складу.

Рішення Комісії вважається правоможним, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Комісії може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Держава фінансуватиме громадські об’єднання, що надаватимуть соціальні послуги особам з інвалідністю
Уряд ухвалив постанову від 27 січня 2023 року № 70 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (далі ...
Дещо про обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності: роз’яснення ПФУ
Ситуація Чи виключаються із розрахункового періоду, за який визначається середньоденна заробітна плата працівника для обчислення йому допомоги по тимчасовій непрацездатності, ...
Верховний Суд дійшов висновку, що листки непрацездатності від лікарів – ФОПів підтверджують право на виплату
КАС ВС висловив позицію щодо виплати допомоги за листком непрацездатності, виданим лікарем, що провадить медичну практику як ФОП. Йдеться про постанову Верховного Суду від ...