Щодо відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі


Відповідно до статті 15 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1. На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів;
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів;
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 30 календарних днів.

2. На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання  —  20 календарних днів;
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів;
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 40 календарних днів.

3. На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів.

4. На період підготовки та захисту дипломного проєкту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації — чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Читайте також: Світлана Цимбалюк «Дистанційне навчання: оформлення, оплата, табелювання». Для передплатників Живого журналу «Кадровик. UA» матеріал доступний за посиланням.

Передплатити Живий журнал «КАДРОВИК.UA»

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання — один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.