Щодо введення посади завідувача бібліотеки загальноосвітньої школи


Наказом Міносвіти року № 1205 від 6.12.2010 року затверджено Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, якими передбачено, що посада завідувача бібліотеки вводиться в школах, що мають 11 і більше класів, посада бібліотекаря: 0,5 ставки — при кількості 5-10 або 25-29 класів; 1 ставка — при кількості 30 і більше класів.

Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів поширюються на усі типи загальноосвітніх навчальних закладів , крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць). Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

У випадку, якщо учні першого класу навчаються на базі дошкільного навчального закладу, то при визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в дошкільному навчальному закладі, не враховується.

Отже, посада завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу може бути введена лише за наявності 11 і більше класів. При кількості класів від 5 до 10 може бути введена посада бібліотекаря на 0,5 ставки.

Профспілка працівників освіти і науки України