Щодо законності проведення інспекційного відвідування представниками Держпраці

Дата публікації: 12.08.2019

Право на проведення заходів державного контролю з питань додержання законодавства про працю в цілому Держпраці та її територіальним органам надано статтею 259 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП), щодо оплати праці — стаття 35 Закону України «Про оплату праці».

У зв’язку із відсутністю нормативного документу, який визначає порядок проведення заходів державного контролю з питань додержання законодавства про працю, інспекційні відвідування на сьогоднішній день проводяться:

  • за зверненнями громадян (ст. 15 ЗУ «Про звернення громадян»);
  • за зверненнями народних депутатів (ст. 16 ЗУ «Про статус народного депутата»);
  • за зверненнями депутатів місцевих рад (ст. 13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад);
  • рішенням судів (ст. 1291 Конституції України);
  • щодо виконання суб’єктом господарювання приписів.

Управління в своїй діяльності також керується Конвенціями Міжнародної організації праці: «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» від 1947 року та «Про інспекцію праці в сільському господарстві» від 1969 року. Вищезгадані Конвенції ратифіковано Україною і вони, згідно з Конституцією України і Законом України «Про міжнародні договори України» мають перевагу над національним законодавством.

За результатами проведених заходів державного контролю інспектором праці вживаються заходи щодо притягнення суб’єкта господарювання та його посадових осіб та фінансових та адміністративних санкцій згідно із вимогами чинного законодавства (ч. 1–4, 7 ст. 41, ст. 41-2, 41-3, ч. 2 ст. 188-1, ст. 188-6 КУпАП, ст. 265 КЗпП). Щодо порядку складення матеріалів за результатами інспекційного відвідування, то інспектори праці керуються наказом Міністерства соціальної політики від 18 серпня 2017 року № 1338, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12 грудня 2017 року за № 1500/31368, яким затверджено форми документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Відтак, хоч форми, затверджені зазначеним наказом і містять посилання на Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, який втратив чинність, проте сам наказ Мінсоцполітики є чинним.