Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.


Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

Щорічна відпустка: Уповноважений ВРУ з прав людини про право на поділ та відкликання

Дата публікації: 16.10.2020

Чи має право працівник на заміну щорічної відпустки грошовою компенсацією?
Порядок виплати компенсації за невикористану відпустку регламентовано статтею 83 Кодексу законів про працю ( далі — КЗпП) та статтею 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки виплачується:
— у разі звільнення працівника — за всі не використані ним дні щорічної відпустки;
— у разі смерті працівника — за не використані ним дні щорічних відпусток, виплачується спадкоємцям;
— за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.
Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Замовляйте також Журнал реєстрації відряджень

Чи дозволяється надання щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну?
Відповідно до частини другої статті 79 КЗпП, дозволяється надання щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи. При цьому, їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім випадків визначених частиною сьомою статті 10 Закону № 504, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.

Які існують права працівників, які навчаються в навчальних закладах щодо надання щорічної відпустки? 
У статті 212 КЗпП передбачений час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних закладах. Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.
Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Чи можна розділити щорічну відпустку на кілька частин?
Статтею 79 КЗпП та статтею 12 Закону № 504 допускається поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Чи має право роботодавець відкликати працівника з щорічної відпустки?
Відкликання з щорічної відпустки відповідно до частини восьмої статті 79 КЗпП та частини третьої статті 12 Закону № 504 допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації.
Спеціальними законами можуть бути передбачені інші підстави відкликання із щорічних відпусток. Наприклад, згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії «А», можуть бути відкликані із щорічної відпустки за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади категорій «Б» і «В», — за наказом (розпорядженням) керівника державної служби.

Яке право має працівник на отримання невикористаної частини щорічної відпустки?
Відповідно до частини сьомої статті 79 КЗпП та частини другої статті 12 Закону № 504  невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Завтра, 13 жовтня, читайте роз’яснення щодо права на перенесення щорічної відпустки; надання щорічної відпустки у разі її перенесення на новий термін; отримання щорічної відпустки у разі переведення працівника на інше місце роботи; права на отримання щорічної основної відпустки засудженим; здійснення контролю за додержанням права громадян на відпустки; порядку трудового спору в частині порушення права на відпочинок; відповідальності роботодавця за порушення права громадян на відпустку.