Штрафні санкції для роботодавців за порушення законодавства про працю


Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановив розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року на рівні 6000 грн, а з 1 грудня 2021 — 6500 грн Це, своєю чергою, призвело до збільшення розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, згідно з статтею 265 КЗпП. Порядок накладення таких штрафів затверджено постановою КМУ «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» від 17 липня 2013 року № 509.

Юридичні та фізичні особи — підприємці нестимуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

— фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 60000 грн, з 01.12.2021 — 65 000 грн), до єдинників-роботодавців групи 1-3 застосовується попередження. Повторне порушення протягом 2-х років з дня виявлення порушення — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 180 000 грн, з 01.12.2021 — 195 000 грн).

— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2021 — 18 000 грн, з 01.12.2021 — 19 500 грн);

— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці) — у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 12 000 грн, з 01.12.2021 — 13 000 грн);

— недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — у чотирьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 24 000 грн, з 01.12.2021 — 26 000 грн), а до юридичних осіб та ФОП, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 1–3 групи — попередження;

— недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2021 — 18 000 грн, з 01.12.2021 — 19 500 грн);

— недопущення роботодавцем фахівців Держпраці до перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір штрафу в цьому випадку складе шістнадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2021 — 96 000 грн, з 01.12.2021 — 104 000 грн);

— порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — п’ятим частини другої статті 265 КЗпП України — у розмірі мінімальної заробітної плати (з 01.01.2021 — 6 000 грн, з 01.12.2021 — 6 500 грн, за повторне порушення протягом року з 01.01.2021 — 12 000 грн, з 01.12.2021 — 13 000 грн).

У разі сплати юрособою або ФОПом-роботодавцем 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог статті 265 КЗпП, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису Держпраці та усунення виявлених порушень, передбачених абзацом 4–6, 9 частини 2 статті 265 КЗпП, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються. Однак заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушень, передбачених іншими нормами, застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень.