Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Схвалено Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні

Дата публікації: 17.12.2018

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 12 грудня 2018 року № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердив план заходів щодо її реалізації.

Ця Концепція визначає принципи, основні напрями та завдання побудови системи організації безпеки та гігієни праці в Україні на основі ризикоорієнтованого підходу для забезпечення впровадження стандартів Європейського Союзу.

Реформування системи управління охороною праці в Україні здійснюватиметься з урахуванням основних положень Рішення Європейської комісії від 6 червня 2014 року для Європейського парламенту та Ради, Європейського економіко-соціального комітету та Комітету регіонів щодо Рамкової стратегії Європейського Союзу із розвитку здоров'я та безпеки праці на 2014–2020 роки.

Впровадження міжнародних трудових норм у національну юридичну практику та ризикоорієнтованого підходу забезпечить можливість ратифікації Україною конвенцій Міжнародної організації праці, якими передбачено більше прав і гарантій працівників порівняно з національним законодавством, в тому числі Конвенції про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці № 187, підписаної 15 червня 2006 року.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Вас може зацікавити

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Виробничо-практичне видання з додатком «Консультант з охорони праці і пожежної безпеки» для всіх, хто працює в сфері охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту підприємств України.