Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Стаж служби в органах місцевого самоврядування — як обчислювати

Дата публікації: 09.04.2021

Останнім часом на портал «Децентралізація» надходить багато запитань про порядок обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (далі — ОМС).

Правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в ОМС, загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в ОМС визначає Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ (далі — Закон № 2493-ІІІ). Закон № 2493-ІІІ поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування. Посадовою особою місцевого самоврядування, відповідно до статті 2 цього Закону № 2493-ІІІ, є особа, яка працює ОМС, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Відповідно до статті 22 Закону № 2493-ІІІ, до стажу служби в ОМС зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до законодавства про державну службу. Саме тут маємо чітко розмежувати періоди дії у часі двох законів:

• Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, що діяв до 01.05.2016;

• Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, що набрав чинності 01.05.2016.

Пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Стаж державної служби до 01.05.2016  обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою КМУ від 03 травня 1994 року № 283 (далі — Порядку № 283). Згідно з пунктом  2 Порядку № 283, до стажу державної служби зараховувалася робота (служба), зокрема, на посадах в ОМС, передбачених у статті 14 Закону № 2493-ІІІ, а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених КМУ до відповідної категорії посад в ОМС. Крім цього, відповідно до пункту 3 Порядку № 283 до стажу державної служби включався також, зокрема, час роботи на посадах службовців, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

Дане положення Порядку № 283  застосовувалося в ОМС при переході службовців ОМС на посади посадових осіб місцевого самоврядування — час роботи особи на посаді службовця ОМС враховувався при обчисленні стажу служби в ОМС.

Стаж державної служби після 01.05.2016 року. Відповідно до частини 1 статті 46 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон № 889-VIII), стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки. Згідно з пунктом 4 частини 2 цієї статті 46 Закону 889-VIII, до стажу державної служби зараховується час перебування на посадах в ОМС, передбачених Законом № 2493-ІІІ. Згідно з частиною 3 статті 46, порядок обчислення стажу державної служби затверджується КМУ.

Так, стаж державної служби після 01.05.2016 року обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 року № 229 (далі — Порядок № 229). Згідно з пунктом 4 Порядку № 229, до стажу державної служби зараховується, зокрема, час перебування на посадах в ОМС, передбачених Законом № 2493-ІІІ. У той же час, положень щодо зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах службовців ОМС новий Порядок вже не містить. Отже, час роботи на посадах службовців ОМС після 01.05.2016 року до стажу державної служби, а так само — до стажу служби в ОМС вже не включається.