Передплати журнал

Строковий трудовий договір і збереження гарантій за військовослужбовцем


Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком українців.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, а також членів їх сімей.

Тому стаття 119 КЗпП закріплює такі гарантії.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, відповідно до вимог статті 119 Кодексу законів про працю України, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток.

Також у № 13’2020 спецвипуску газети «КАДРИ І ЗАРПЛАТА» можна прочитати матеріал «Військовозобов’язані на підприємстві» 

Передбачені статтею 119 КЗпП гарантії за своєю сферою дії поширюються на всіх без винятку працівників незалежно від того, працюють вони за строковим чи безстроковим трудовим договором. Виняток зроблено лише стосовно осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився (частина 6 статті 119 КЗпП).

Припинення трудового договору на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП у зв’язку із закінченням строку трудового договору з працівниками, призваними на військову службу, можливе тільки після закінчення проходження військової служби (дня фактичної демобілізації).