Реєструйся

Створюються нові робочі місця: як заповнювати Звіт з ЄСВ?


Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців створив нові робочі місця, працевлаштовував на них працівників і виплачував їм зарплату в розмірі не менше ніж 3 мінімальні, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 % суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць.

В Звіті про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачено відображення кількості новостворених робочих місць.

В таблиці 1 додатка 4 Звіту зазначається кількість створених нових робочих місць у звітному періоді — зазначається один раз і лише тоді, коли на підприємстві створено нове робоче місце.

В таблиці 5 додатка 4 Звіту зазначається дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник. Дата (число, місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин.

В таблиці 6 додатка 4 Звіту в Реквізиті 22 «Ознака нового робочого місця» зазначається позначка «Х» у разі працевлаштування особи на нове робоче місце та заповнюється протягом 2 років.

Звіт страхувальником повинен подаватися в повному обсязі із заповненням всіх реквізитів.

Звіт, складений з порушенням вимог Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у тому числі без обов’язкових заповнених реквізитів та поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Лист № 21841/05-10 від 21 серпня 2014 року