Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ТОП-10 ЗАПИТАНЬ, що виникають під час розроблення професійних стандартів

Дата публікації: 28.04.2020

Відповідаємо на ТОП-10 ЗАПИТАНЬ, що виникають під час розроблення професійних стандартів

  1. Чи можуть роботодавці розробляти проекти професійних стандартів?

Проекти професійних стандартів можуть розробляти роботодавці, їх організації та об’єднання, галузеві (міжгалузеві) ради відповідно до Методики № 74.

  1. Який порядок розроблення та затвердження професійних стандартів?

1. Ухвалення рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на його розроблення.

2. Формування робочої групи та підготовка проекту професійного стандарту.

3. Проведення громадського обговорення проекту професійного стандарту.

4. Проведення перевірки щодо дотримання вимог Порядку № 373 під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту Методиці № 74.

5. Затвердження професійного стандарту.

Наразі в Україні створюється єдиний професійний стандарт на посаду «Менеджер з персоналу»

 

  1. Кому делеговано право проводити перевірку проектів професійних стандартів та робити відповідні експертні висновки?

Проекти професійних стандартів можуть перевіряти та робити відповідні експертні висновки такі організації:

• Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні;

• Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України;

• інші підприємства, установи та організації, які відповідають вимогам до суб’єктів перевірки, визначеним у пункті 6  Порядку № 373.

У разі коли розробниками проекту професійного стандарту є галузеві об’єднання — члени Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, у яких створено галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів (до складу яких обов’язково входять представники підприємств, професійних спілок, наукових та освітніх установ), для отримання відповідних експертних висновків, необхідних для затвердження професійних стандартів, такі розробники звертаються до Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

Якщо проекти професійних стандартів готуються розробниками, які не є членами Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, такі стандарти затверджуються на підставі експертних висновків Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України або експертних висновків інших суб’єктів перевірки.

  1. Як оформляється рішення роботодавця про розроблення професійного стандарту?

Рішення (має бути обґрунтоване) оформляється у вигляді заявки за формою згідно з додатком до Порядку № 373, яка подається суб’єкту перевірки.

У заявці зазначаються:

• назва професійного стандарту;

• вид економічної діяльності згідно з КВЕД (секція, розділ, група, клас, код і назва професії відповідно до КП);

• контактні дані особи, відповідальної за розроблення проекту професійного стандарту;

• орієнтовний строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту.

  1. У які строки суб’єкт перевірки має розглянути заявку?

Суб’єкт перевірки протягом 5 робочих днів із дня надходження заявки опрацьовує подану заявку та в разі її відповідності встановленим вимогам і відсутності аналогічних затверджених професійних стандартів і раніше зареєстрованих заявок на розроблення відповідного стандарту реєструє її, присвоює реєстраційний номер і вносить відповідну інформацію до Реєстру заявок на розроблення професійних стандартів.

У разі невідповідності заявки встановленій формі, наявності зареєстрованої заявки на розроблення відповідного стандарту або затвердженого аналогічного професійного стандарту суб’єкт перевірки повертає заявку розробникові із зазначенням підстав відмови в її реєстрації.

Суб’єкт перевірки не пізніше ніж через 3 робочі дні після реєстрації заявки інформує Мінсоцполітики та розробника про її реєстрацію.

Мінсоцполітики не пізніше ніж через 3 робочі дні після отримання повідомлення про реєстрацію заявки розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію, яка містить назву професійного стандарту, вид економічної діяльності (секція, розділ, група, клас), контактні дані особи, відповідальної за розроблення проекту професійного стандарту, орієнтовний строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту, та інформує Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні.

  1. Як діяти після надходження повідомлення про реєстрацію заявки на розроблення професійного стандарту?

1. Роботодавець створює робочу групу, до складу якої входять представники роботодавців, їх організацій та об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, інші фахівці у сфері економічної діяльності, для якої розробляється професійний стандарт.

2. Робоча група визначає порядок і строки розроблення проекту професійного стандарту в межах орієнтовного строку проведення робіт із розроблення такого проекту.

3. Підготовлений робочою групою проект професійного стандарту підлягає громадському обговоренню, яке організовує та проводить розробник. Строк проведення громадського обговорення становить не менш як 1 місяць із дня оприлюднення проекту професійного стандарту.

4. Робоча група аналізує отримані за результатами громадського обговорення пропозиції (зауваження) та в разі потреби вносить зміни до проекту професійного стандарту.

5. Після завершення громадського обговорення схвалений робочою групою проект професійного стандарту подається розробником суб’єкту перевірки.

  1. У яких випадках проект професійного стандарту повертається розробникам?

Проект повертається протягом 3 робочих днів у разі подання розробником документів, що не відповідають установленій комплектності або вимогам щодо їх оформлення.

  1. Які строки встановлюються для розгляду проекту професійного стандарту та його затвердження?

Перевірка проекту професійного стандарту проводиться суб’єктом перевірки у строк, що не перевищує 10 робочих днів із дати його отримання.

За результатами перевірки суб’єкт перевірки у строк, що не перевищує 3 робочих днів із дати завершення перевірки, готує висновок щодо дотримання вимог Порядку № 373 під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту вимогам Методики № 74 або про його відхилення чи необхідність доопрацювання.

  1. Як здійснюється облік чинних професійних стандартів та їх оприлюднення?

Професійний стандарт протягом 5 робочих днів після його затвердження вноситься Мінсоцполітики до Реєстру професійних стандартів, який ведеться Мінсоцполітики.

Інформація про затвердження професійного стандарту оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та суб’єкта перевірки.

  1. Коли професійний стандарт вважається введеним у дію?

Професійний стандарт вважається таким, що введений у дію, з моменту його внесення до Реєстру професійних стандартів.