Реєструйся

У 2019 році буде запроваджено електронний медичний запис


Електронні медичні записи мають стати першим кроком до безпаперової роботи лікарів. Такі системи вже успішно працюють у багатьох країнах.

Електронний медичний запис — це елемент даних про пацієнта, що збирається в закладі охорони здоров’я та зазвичай зберігається в медичних інформаційних системах (далі — МІС), якими користується цей заклад.

У 2019 році дані будуть передаватись в електронну медичну картку, робота якої забезпечується державою. Дані можуть збиратися в декількох закладах. Вони будуть зберігатися в централізованій системі, в подальшому будь-який заклад охорони здоров’я та будь-який лікар можуть мати доступ до цих даних практично в цілодобовому режимі 24/7, але в тому обсязі, який дозволив пацієнт і який є необхідним для надання медичних послуг. Таким чином вирішується проблема, коли в різних закладах у пацієнта різні картки і записи, і дуже часто жоден з цих наборів документів не містить вичерпної інформації про пацієнта.

Дані до електронної медичної картки будуть збиратися через встановлені в закладах охорони здоров’я МІС та відправлятися до Центральної бази даних.

Завдяки централізованому зберіганню даних:

  • Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба здоров’я України (далі — НЗСУ) зможуть обробляти знеособлені дані для ефективного управління системою охорони здоров’я;
  • НСЗУ зможе аналізувати дані для управління якістю медичних послуг;
  • дані будуть гарантовано доступні для пацієнта й лікаря, який його обслуговує. Доступ до централізованих даних буде існувати незалежно від того, чи працюють сервери в закладі, з якого вносилась інформація, чи є в нього зв’язок з Інтернетом тощо;
  • заклади охорони здоров’я зможуть переходити з однієї МІС на іншу без втрати ключових даних, адже ці дані зберігатимуться в централізованій системі.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні
Керівники підприємств в Україні мають право надати повістку працівникові. Щоправда, порядок такого контролю не визначений (про це повідомляє організація з ...
Держава фінансуватиме громадські об’єднання, що надаватимуть соціальні послуги особам з інвалідністю
Уряд ухвалив постанову від 27 січня 2023 року № 70 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (далі ...
У 2023 році не провадитиметься підвищення мінімального розміру пенсії
Перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють, що після призначення (перерахунку) пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, ...