У керівника може бути чотири причини обрати цивільно-правовий договір замість трудового, але чи це правильно?


Відповідно до статей 6, 627 Цивільного кодексу України діє принцип свободи договору. Тобто, сторони мають право укладати договори, які нехай і не передбачені актами цивільного законодавства, але відповідають його загальним принципам. При цьому сторони на власний розсуд визначають і узгоджують умови договорів. Укладаючи цивільно-правовий договір, підприємство та фізична особа самі визначають його характер, узгоджують усі його умови і скріпляють їх своїми підписами. Законодавство не встановлює ніяких обмежень щодо статусу виконавців (за винятком того, що для деяких робіт потрібна ліцензія) і щодо тривалості виконання робіт або надання послуг.

Який би ви не уклали договір, чи то договір підряду, чи договір на дання послуг. Ви все одно укладатимете цивільно-правовий договір, а перелічені вище назви — це його види.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до норм Цивільного кодексу України при укладенні договору з фізичною особою подаються такі документи:
— копія паспорта (сторінки, в яких зазначено прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, коли і ким виданий паспорт, місце проживання);
— копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податку (у разі якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, подається копія сторінок паспорта з відповідною відміткою);

Причини укладання цивільно-правового договору:

  • Необхідність виконання короткотривалих робіт.
  • Відсутність штатної одиниці на підприємстві, установі, організації.
  • Відсутність професії в Класифікаторі професій, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.
  • Працівник уже працює за сумісництвом.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що укладання цивільно-правових договорів на надання послуг чи виконання робіт є інструментом для залучення провідних фахівців для виконання робіт, з метою уникнення порушень законодавства.

Але чи всі керівники дотримуються цих правил і укладають цивільно-правові договори правильно, не підмінюючи ними трудові відносини з працівниками?

За якими ознаками цивільно-правовий договір можуть визнати трудовим? Хто це може зробити і у якому порядку? Тема для обговорення дуже велика. Прошу поділитися своїм досвідом про використання цивільно–правових договорів та отримати відповіді на ці запитання у дні Марафону «Гаряча лінія: консультації — 2017». У вашому місті вже незабаром. Я розповім про 10 ознак цивільно-правового договору як привід для зустрічі в суді.

Марафон стартує вже 22 вересня в м. Одеса.

Також поговоримо з вами на такі теми:

  • 25 вимог до ведення трудової книжки та про те, як жити з анахронізмом в епоху змін.
  • 6 ретродокументів, які стануть у нагоді кожному кадровику.
  • Як на виконанні 50% посадових обов’язків зекономити 100% заробітної плати?
  • 2 основні локальні акти роботодавця як запорука кадрової політики на підприємстві.
  • 5 проти 2: переваги та недоліки письмового трудового договору

Детальна програма та форма реєстрації для участі