Реєструйся

Ухвалено Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року


20 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року й затвердив операційний план із її реалізації на 2022–2024 роки.

Проєкт акта розроблено на виконання пункту 2 Плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих у межах міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1578-р.

Ця Стратегія визначає базові принципи, цільові групи, стратегічні цілі й завдання щодо реалізації державної політики стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти. Метою Стратегії є також  запобігання та протидія будь-якій дискримінації у сфері освіти для всіх учасників освітнього процесу на всіх рівнях освіти.

Документ зосереджує увагу на чотирьох стратегічних цілях:

1) комплексне впровадження принципів, політики й заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності й недискримінації в нормативно-правових документах у сфері освіти як одне з ключових питань фундаментальних прав і пріоритетів у контексті євроінтеграції;

2) посилення ролі закладів освіти в координації дій суб’єктів реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, запобігання та протидії насильству й дискримінації та вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності й протидії насильству, зокрема за ознакою статі;

3) посилення компетенції і можливості професійної спільноти фахівців із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розширення міжнародної співпраці в напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

4) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи для подолання наслідків військових дій і післявоєнної відбудови України.

Упровадження принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти в Україні пов’язане з необхідністю подолати стереотипи за ознакою статі під час формування політики у сфері освіти. Нехтування відмінностями в умовах структурної нерівності призводить до невидимої дискримінації та неможливого розв’язання проблеми дискримінованих груп. Водночас забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків повинно сприяти забезпеченню всім учасникам освітнього процесу в Україні рівних можливостей доступу до освіти й науки незалежно від їхньої статі або інших ознак.

Рекомендуємо прочитати статтю «Оплата простою в закладі освіти під час воєнного стану».

Джерело: Міністерство освіти і науки України

Матеріали до теми


Фінансова підтримка ГО, які надаватимуть соцпослуги особам з інвалідністю
27 січня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю». Це ...
Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік
31 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 ...