Реєструйся

Усе про утворення структурних підрозділів на підприємстві


На невеликому підприємстві, установі організації або у приватного підприємця певний напрям діяльності (або часто й декілька з них) може бути в зоні відповідальності лише одного працівника. Кожне підприємство намагається розвиватися й з часом планує розширити та/або диверсифікувати сферу діяльності. Це призводить до збільшення штату й чисельності працівників на підприємстві, і в міру такого збільшення вже кілька працівників виконують одну або кілька споріднених функцій, які раніше покладалися тільки на одного працівника або взагалі їх бракувало на підприємстві. На цьому етапі розвитку підприємства виникає потреба об’єднати працівників певної професійної спеціалізації або напряму діяльності в спеціалізовані підрозділи задля створення більш керованої структури на підприємстві, яка би сприяла ефективнішій діяльності підприємства та зростанню його конкурентної спроможності на ринку.

До процесу утворення структурних підрозділів на підприємстві зазвичай залучають кадровиків та інших фахівців з управління персоналом, бо саме вони найкраще обізнані в професійній класифікації працівників, особливостях роботи за певними професіями, а також у питаннях взаємодії у роботі працівників на різних посадах. Щоб утворити структурні підрозділи на підприємстві, а також унести відповідні зміни до його організаційної структури, слід добре знатися на питаннях, пов’язаних з такою роботою.

Нове довідкове видання для кадровиків «Усе про утворення структурних підрозділів на підприємстві» (Довідник кадровика. Спецвипуск. № 2, 2016).
Нормативна база, зразки документів, приклади утворення». Це своєрідний довідник для працівників кадрових служб, який має на меті допомогти їм у роботі під час вирішення різноманітних проблем, пов’язаних з утворенням або реорганізацією структурних підрозділів підприємства.

Саме цей довідковий посібник і стане в нагоді, в якому розлого розкриті теми щодо нормативної бази, яка регулює порядок утворення структурних підрозділів; класифікації структурних підрозділів; особливостей професійно-кваліфікаційного складу працівників структурних підрозділів певної спеціалізації; особливостей організаційних структур на підприємстві і, відповідно, особливостей управління структурними підрозділами та взаємодії між ними залежно від виду організаційної структури; документарного забезпечення процесу утворення й діяльності структурних підрозділів тощо.

Автор Олександр Клименко, ст. наук. співроб. відділу наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України.

Детальніше »