Уточнено порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил


Міноборони наказом від 30 березня 2016 року № 170 затвердив Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил та деяким іншим особам.

Уточнюється, що особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами молодших офіцерів, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені в штатах для осіб молодшого офіцерського складу на цих посадах.

Особам рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб рядового складу, виплачуються посадові оклади за посадами осіб рядового складу, а особам сержантського і старшинського складу, допущеним до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського складу , — за посадами осіб сержантського і старшинського складу.

Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб рядового складу, виплачуються посадові оклади за посадами осіб рядового складу, а особам сержантського і старшинського складу, допущеним до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського складу, – за посадами осіб сержантського і старшинського складу. Посадові оклади виплачуються в розмірах, встановлених для військовослужбовців строкової військової служби.