Зміст журналу “Довідник кадровика” №5 — 2016


Шановні колеги!

У травневому номері журналу пропонуємо ознайомитися з черговою зміною до Класифікатора професій — Зміною № 4. Зі статті Олександра Носікова «Зміна № 4 до Класифікатора професій: кількість переходить у якість» ви дізнаєтесь, яких професійних угруповань торкнулася ця Зміна, які посади з’явилися після її уведення.

У кадровиків часто виникають запитання, як правильно оформити накази про прийняття на роботу і звільнення працівників, з якими укладено контракти. У рубриці «Кадротека» наводимо зразки відповідних наказів.

На практиці виникають труднощі й під час працевлаштування керівників підприємств, зокрема з приводу внесення запису до трудової книжки, роботи за сумісництвом. Сподіваємося, у пригоді стане стаття Володимира Лося «Особливості працевлаштування керівника підприємства, ведення його трудової книжки».

Нині лишається актуальною тема ведення військового обліку на підприємстві. Чи правомірно діють підприємства, які взагалі не ведуть такого обліку, і чи передбачена за це відповідальність — дізнаєтеся з інтерв’ю із практиком Леонідом Сміяном (у вкладенні до журналу «Кадри. Проекти і перспективи»).

Наш постійний автор Микола Бойко продовжує ознайомлювати з новелами до проекту Трудового кодексу України (у матеріалі «Коментар до Книги другої проекту Трудового кодексу України. Особливість окремих додаткових умов трудового договору. Недійсність трудового договору або окремих його умов»).

Звертаємо увагу, що з 16 квітня ц. р. для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року (раніше цей період був обмежений 1 січня 2016 року). За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. Законодавець не скасовує норми щодо пенсійного віку: для чоловіків і жінок він, як і раніше, становить 60 років.

На 1 травня (неділю) припадає одразу два свята: День міжнародної солідарності трудящих і Великдень. Відповідно до статті 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже, додатковий вихідний буде лише один — 3 травня.

 

З глибокою повагою,
головний редактор
Ольга Харечко

_________________________________________________________

У № 5 «КАДРИ. Проекти і перспективи» (щомісячного вкладення до журналу “Довідник кадровика”): 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

БОЙКО Микола

Коментар до Книги другої проекту Трудового кодексу України

Особливість окремих додаткових умов трудового договору. Недійсність трудового договору або окремих його умов

Наскільки важливо сторонам трудового договору виконувати його умови? Чи може неухильне виконання цих умов бути надійною запорукою стабільних трудових відносин, уникнення трудових спорів та забезпечення ефективної роботи?

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

СМІЯН Леонід

Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Автор, фахівець із питань військового обліку пояснює, які види відповідальності несуть особи, котрі не виконують своїх обов’язків під час дії особливого періоду.

Детально про вкладення »»

Погортати вкладення »»

_________________________________________________________

ЗМІСТ журналу “ДОВІДНИК КАДРОВИКА” №5, 2016

Погортати №1, 2016 журналу

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

БОЙКО Микола
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні. Видача й анулювання дозволу

На підставі яких документів видається дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства? Коли роботодавцеві може бути відмовлено у видачі дозволу? У яких випадках дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства анулюється?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

БЕЗРУК Тетяна
Провадження діяльності після припинення служби в державних органах: антикорупційні обмеження

Які антикорупційні обмеження встановлені для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, котрі припинили службу? Чи визначено законодавством строки дії таких обмежень? Які наслідки настають у разі порушення встановлених обмежень?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

БАСМАТ Лідія
Додаткова робота: сумісництво посад (професій)

Як оформити на роботу сумісника й оплачувати його працю? Чи треба повідомляти фіскальні органи про прийняття на роботу такого працівника? Хто вносить запис про роботу за сумісництвом до трудової книжки працівника? Які обмеження встановлено законодавством щодо роботи за сумісництвом?

НОСІКОВ Олександр
Зміна № 4 до Класифікатора професій: кількість переходить у якість

Яких професійних угруповань торкнулася Зміна № 4? Які посади введені до КП з мистецької галузі? Які посади з’явилися після введення Зміни № 4?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

БОЙКО Микола
Оформлення особи у ВНЗ державної форми власності для надання платних освітніх послуг

Чи може ВНЗ державної форми власності для забезпечення надання ним платних послуг у сфері освітньої діяльності понад державне замовлення приймати на роботу осіб за трудовим договором? Як оформити наказ про доручення працівникові додаткової педагогічної роботи, яка не є сумісництвом? Як оформити особу на роботу за цивільно-правовим договором для забезпечення надання ВНЗ освітніх послуг?

ЛОСЬ Володимир
Особливості працевлаштування керівника підприємства, ведення його трудової книжки

На практиці виникають запитання: чи поширюються вимоги законодавства щодо ведення трудових книжок працівників на керівника підприємства? Чи може керівник працювати за сумісництвом? Хто веде трудову книжку керівника? Спершу дізнаємося, чи є керівник підприємства членом трудового колективу цього підприємства, хто має повноваження укладати з ним трудовий договір, хто видає наказ про прийняття його на роботу. Зрештою, дістанемо відповідь на запитання, чи встановлено КЗпП України, Постановою № 301 чи Інструкцією № 58 окремий порядок ведення трудових книжок керівників підприємств.

СУДОВА ПРАКТИКА

СИДОРОВА Лариса
Спори про відшкодування шкоди

Автотранспортне підприємство уклало з водієм, який перевозив товарно-матеріальні цінності, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Під час інвентаризації виявлено перевитрати пального на автомобільному транспорті й з’ясовано, що це сталося з вини водія. АТП звернулося до суду з позовом до водія про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної підприємству і просило з нього стягнути  вартість матеріальної шкоди, завданої ним як працівником підприємству. Отож, чи можна укласти договір про повну матеріальну відповідальність з водієм і чи несе він матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди? Простежимо, як цю справу розглядав суд.

ДІЛОВА МОВА

СВИРИДЮК Анна
Пишемо грамотно: лексика та звертання

Як правильно: «ряд» чи «низка»? Чому потрібно писати «стати в пригоді»? Як не помилитися, звертаючись до особи в листах?

БАНК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

КЛИМЕНКО Олександр
Банк посадових інструкцій для «екзотичних» посад. Бізнес-розвідник

У яких сферах діяльності передбачається робота бізнес-розвідника? Сама назва посади такого фахівця підказує нам, що основним його завданням є збирання та обробка потрібних даних з різних джерел у межах законодавства для ухвалення управлінських рішень задля підвищення конкурентоспроможності комерційного підприємства. А якщо на підприємстві нема структурного підрозділу із бізнес-розвідки, які фахівці є близькими до бізнес-розвідника за характером обов’язків?

ДІЛОВОДСТВО

ЮЗОВА Юлія
Правильне оформлення кадрових документів: уникаємо типових помилок. Надання щорічних відпусток

Хто має право на щорічні відпустки? Як правильно оформити графік відпусток? У який строк роботодавець має повідомити працівника про початок відпустки? Як обліковувати відпустки?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Про надання гарантій працівникам, призваним на строкову військову службу до 11 червня 2015 року
Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни
Надання відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО  
Чи має право особа на відпустку згідно зі статтею 19 Закону «Про відпустки»?    
Щодо дати надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Дата виходу на роботу після хвороби у разі перенесення робочого дня

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

ЛАВРУХІНА Наталя
«Наукові» пенсії: огляд змін у 2016 році

Які умови та порядок призначення пенсій для наукових (науково-педагогічних) працівників? Як обчислюється заробітна плата для призначення пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника? Які особи мають право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIIІ?

КАДРОТЕКА

Зразок наказу про прийняття на роботу за контрактом
Зразок наказу про звільнення у зв’язку із закінченням строку дії контракту 

КАЛЕНДАР-ПІДКАЗКА