Передплати журнал

Відпустки освітян та отримання оздоровчих виплат: роз’яснення від Мінекономіки


Запитання 1. Відпустка для вчителів, які працюють за строковим договором

Відповідно до роз’яснення Міністерства економіки України, учителям, які отримують пенсію за віком і працюють за строковим договором, надається щорічна основна відпустка за графіком, затвердженим у закладі, та виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Статтею 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) визначено, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Право на відпустки забезпечується і реалізується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати.

За бажанням працівника, у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору.

У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Запитання 2. Оздоровчі виплати для вчителів, які працюють за строковим договором

Учителі-пенсіонери, які працюють за строковими трудовими договорами, масово скаржилися на неотримання оздоровчих виплат. Хоча виплата допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки є державною гарантією педагогічним працівникам закладів освіти відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі — Закон № 2145).

Мінекономіки роз’яснює, що вчителям, яким виплачується пенсія за віком і які працюють за строковим договором, надається щорічна основна відпустка за графіком, затвердженим у закладі, та виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати), як це передбачено законодавством.

Якщо до закінчення строку договору працівнику не надана щорічна основна відпустка, то відповідно до статті 24 Закону № 504, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

У разі звільнення педагогічних працівників закладів освіти, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

При цьому в разі звільнення працівника без надання йому щорічної основної відпустки при виплаті грошової компенсації за невикористані дні щорічних відпусток допомога на оздоровлення не виплачується.

Враховуючи зазначене вище та з метою недопущення порушення права педагогічних працівників на отримання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, Міністерство освіти і науки надсилало засновникам і керівникам закладів загальної середньої освіти роз’яснення з цього питання.

Тобто, учителі-пенсіонери, які працюють за строковими трудовими договорами, мають право на відпустку та отримання оздоровчих виплат. Якщо час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору, то він продовжується до закінчення відпустки.

Запитання 3. Виплата допомоги на оздоровлення при неповному педагогічному навантаженні та сумісникам

У статті 57 Закону № 2145 зазначається, що педагогічні працівники та науково-педагогічні працівники отримують допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Законодавством чітко не визначено, у якому розмірі отримують допомогу на оздоровлення педагогічні працівники, які працюють не на повне педагогічне навантаження (неповну тарифну ставку), не визначено також отримання цієї допомоги працівникам, що працюють за сумісництвом. І щороку невизначеність законодавства створює запитання у педагогічних працівників.

Міністерство економіки України роз’яснило, що відповідно до статті 57 Закону № 2145 держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час надання щорічної відпустки.

Згідно з частиною третьою статті 56 Кодексу законів про працю України робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Ця виплата поширюється на педагогічних і науково-педагогічних працівників, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963. Вона є обов’язковою, і кошти на виплату такої допомоги мають бути передбачені фондом оплати праці закладу.

Отже, для кожного педагогічного та науково-педагогічного працівника передбачається одна допомога для оздоровлення. Також, як пояснює Мінекономіки, нормативні акти не визначають, що розмір допомоги на оздоровлення залежить від навантаження працівника, тому педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють на неповну ставку (за основною посадою), допомога на оздоровлення виплачується у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується.

Педагогічним працівникам, які працюють в одному або декількох закладах, виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється тільки за місцем основної роботи в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження працівника і лише за одним, а не кожним, місцем роботи.

Роз’яснення стосовно виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки надавались спільним листом Міністерства освіти і науки та ЦК Профспілки працівників освіти і науки від 11 червня 2001 року № 1/9-223, № 02-8/267.

Водночас законодавством не встановлено обмежень щодо виплати матеріальної допомоги, у тому числі й на оздоровлення, для педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557 педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти за сумісництвом, матеріальна допомога на оздоровлення може бути виплачена на загальних підставах, як й іншим працівникам закладу, за рішенням керівника закладу в межах затвердженого для закладу фонду заробітної плати.

Джерело: ОСВІТА.UA

Матеріали до теми


Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини під час воєнного стану
Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням ...
Надання додаткової оплачуваної відпустки за час простою державного службовця та/або за час перебування у відпустці без збереження заробітної плати: роз’яснення НАДС
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» ...
Чи впливає статус працівника на надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану?
Ні, право на таку відпустку мають усі працівники, незалежно від статусу. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону України від ...
Пояснення щодо надання допомоги по вагітності та пологах під час простою
За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі надається допомога по вагітності та пологах у формі матеріального ...