Вимоги щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів


Міністерство енергетики та вугільної промисловості наказом № 99 від 5 лютого 2014 року затвердив вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів.

Документом встановлені вимоги до суб’єктів господарювання щодо захисту працівників від небезпеки для їх здоров’я, що існує або виникає внаслідок впливу електромагнітних полів.

Дія Вимог поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми та є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи, пов’язані із впливом електромагнітних полів.

В той же час, дія Вимог не поширюється на:

  • працівників, які працюють з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин або виконують роботи в не вимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно;
  • захист працівників від небезпек, що контактують з деталями, які перебувають під дією електричної напруги.

Наказ № 99 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.