Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

Дата публікації: 11.07.2019

Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором згідно зі статтею 31 Кодексу законів про працю України.

Таким чином, працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором, а власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Трудові функції та відповідальність закріплені посадовою інструкцією.

Нагадаємо, що посадова інструкція — це внутрішній документ підприємства, який визначає конкретний перелік посадових обов’язків працівника відповідно до його категорії (керівник, професіонал, фахівець, технічний службовець тощо).