Внесено зміни до деяких законів України у сфері охорони здоров’я


2 червня парламентом внесено зміни до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я».

Законом внесено зміни до законів України «Про лікарські засоби», «Про донорство крові та її компонентів», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», якими передбачається:

— скорочення часу виведення на ринок України ґенеричних лікарських засобів шляхом запровадження «положень Болар»;

— створення правових умов для ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, необхідних для медичного забезпечення військовослужбовців — учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки;

— удосконалення порядку ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді фармацевтичних субстанцій для власного виробництва ліків; усунення бар’єрів у розвитку системи служби крові та встановлення заборони вивезення донорської крові в умовах дефіциту цього надважливого ресурсу в Україні.

Законом частину шістнадцяту статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» доповнено другим реченням такого змісту: «Посилання заявником на реєстраційну інформацію референтного/оригінального лікарського засобу та використання її у реєстраційних матеріалах, що подаються ним для реєстрації іншого лікарського засобу, що містить таку саму діючу речовину, що і референтний/оригінальний лікарський засіб, не вважається розголошенням та недобросовісним комерційним використанням такої інформації».

Законом також встановлено, що для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин юридична особа подає «засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника.

Згідно із Законом «вивезення за межі України донорської крові та її компонентів може бути здійснено лише у разі надання гуманітарної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій за рішенням Кабінету Міністрів України за умови повного забезпечення ними потреб охорони здоров’я населення України».

Проєкт Закону зареєстровано за № 2429.

Інформацію підготовлено за допомогу сайту Верховної Ради