Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Встановлення доплати до розміру МЗП освітянам

Дата публікації: 21.04.2017

Профспілка працівників освіти і науки України в листі від 13.04.2017 № 02-8/200 надає роз’яснення щодо доплати педагогічним працівникам. Доплата до рівня мінімальної заробітної плати  (МЗП) 3200 грн встановлюється працівникам, зокрема й педагогічним, за виконану норму робочого часу за відповідною посадою, якщо нарахована їм заробітна плата з урахуванням доплат, надбавок, винагород, премій менша від цього розміру. За виконання вчителями, викладачами, вихователями, керівниками гуртків та іншими педагогічними працівниками додатково роботи понад норму робочого часу, встановлену за відповідною посадою, включно з роботою на умовах заміщення тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників, за яку ці працівники отримують заробітну плату за фактично витрачений робочий час, доплата до мінімальної заробітної плати провадиться як за виконану норму робочого часу, так і за робочий час в обсязі менше норми, пропорційно до норми праці.

У разі виконання працівниками навчальних закладів викладацької роботи відповідно до п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102 (Інструкція № 102), доплата до мінімальної заробітної плати має провадитися пропорційно виконаній нормі праці за кожною з посад, оскільки відповідно до ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР при укладенні трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу та невиконанні працівником у повному обсязі місячної норми праці МЗП виплачується пропорційно до виконаної норми праці. На цій же підставі має провадитися доплата до мінімальної заробітної плати тим працівникам, оплата праці яких здійснюється з погодинного розрахунку відповідно до п. 73 Інструкції № 102.

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»