Виправлення у трудовій книжці робить новий роботодавець чи попередній — позиція Держпраці


У Держпраці відповіли на питання, що робити, коли попередній роботодавець запис про зміну прізвища в трудовій книжці не зробив. Зокрема, чи має право новий роботодавець внести до трудової книжки такого працівника запис про зміну прізвища і поставити свою печатку або це повинен зробити попередній роботодавець.

Відповідно до п.2.13  Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом від 29 липня 1993 року  № 58, зміна записів у трудових книжках про ПІБ і дату народження виконується роботодавцем за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім’я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.

Читайте також: ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ ТРУДОВИХ КНИЖОК: АЛГОРИТМ ДІЙ КАДРОВИКА

Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.

Під уповноваженим органом слід розуміти відділ кадрів або інший підрозділ установи, який здійснює оформлення приймання та звільнення працівників, або відповідальна особа установи, на яку покладено обов’язок ведення трудових книжок працівників (посадовою інструкцією).

Отже, відповідно до вищезазначених вимог Інструкції, запис до трудової книжки працівника щодо зміни прізвища повинен зробити роботодавець, в період роботи у якого працівник змінив своє прізвище.

Якщо ситуація із внесенням запису щодо зміни прізвища не може бути вирішена з об’єктивних причин (роботодавець ліквідований або перебуває на непідконтрольній території тощо), Держпраці вважає, що відповідні записи можуть бути внесені до трудової книжки працівника новим роботодавцем.